Lưu Hà Chi    19/04/2018

Khái niệm và cách phân loại rủi ro tín dụng

Luận Văn Việt Group chuyên thuê người viết luận văn xin chia sẻ bài viết về khái niệm và cách phân loại rủi ro tín dụng 10 mẫu slide luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng đẹp nhất Hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp Mẫu nhật ký thực tập sư phạm […]

Luận Văn Việt Group chuyên thuê người viết luận văn xin chia sẻ bài viết về khái niệm và cách phân loại rủi ro tín dụng

Mẫu nhật ký thực tập sư phạm chi tiết nhất Mẫu nhật ký thực tập sư phạm chi tiết nhất

1. Khái niệm rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay, hoặc là việc thanh toán nợ gốc và lãi không đúng kỳ hạn. Trong trường hợp người vay tiền bị phá sản, thì việc thu hồi gốc và lãi tín dụng đầy đủ là không chắc chắn, do đó ngân hàng có thể gặp rủi ro tín dụng. Nó là sự tổn thất, mất mát về tải chính mà Ngân hàng phải gánh chịu do khách hàng vay vốn của ngân hàng không trả nợ được đúng hạn, không thực hiện đủng cam kết với bất kỳ lí do nào

 Khái niệm và cách phân loại rủi ro tín dụng

Khái niệm và cách phân loại rủi ro tín dụng

Theo wikipedia định nghĩa rủi ro tín dụng:

Rủi ro tín dụng là ngôn từ thường được sử dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng hoặc trên thị trường tài chính. Đó là khả năng không chi trả được nợ của người đi vay đối với người cho vay khi đến hạn phải thanh toán. Luôn là người cho vay phải chịu rủi ro khi chấp nhận một hợp đồng cho vay tín dụng. Bất kỳ một hợp đồng cho vay nào cũng có rủi ro tín dụng.

Định nghĩa khác về rủi ro tín dụng:

Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức Tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân

theo cam kết. (Theo điều 2.1 quyết định số: 493/2005/QĐ-NHNN).

Với nền kinh tế thị trường, trong môi trường kinh doanh luôn biến động, thì tính ốn định trong các đơn vị, các tô chức kinh tế mang tính chất tương đối. Khi doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng để kinh doanh mà gặp phải rủi ro mất khả năng thanh toán nợ, chính lá rủi ro của Ngân hàng.

Rủi ro rất đa dạng, nó có thể là rủi ro bị ứ đọng vốn, rủi ro thiếu vốn khả dụng, rủi ro khi các vật đàm bảo tỉn dụng không còn giá trị như khi đánh giá ban đầu trước khi cho vay, rủi ro không thu hồi được nợ.

Ngoài dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp của Luận Văn Việt, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm báo cáo thuêchạy spss thuê , viết thuê assignment , giá thuê viết tiểu luận

2. Phân loại rủi ro tín dụng

Có nhiều cách phân loại rủi ro khác nhau tùy thuộc vào mục đích yêu cầu nghiên cứu theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro thành các loại khác nhau. Rủi ro tồn tại trong hoạt động kinh doanh dưới các hình thức khác nhau.

Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được chia thành các loại sau: (Trần Huy Hoàng, 2010. Quản trị ngân hàng, TP. Hồ Chi Minh: Nhà xuất bản Lao động xã hội)

(1) Rủi ro giao dịch: phát sinh do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay đánh giá khách hàng.

+ Rủi ro lựa chọn: là rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá phân tích tín dụng, khi ngân hàng lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu quả để ra quyết định cho vay.

+ Rủi ro bảo đảm: phát sinh từ các tiêu chuẩn bảo đảm như các điều khoản trong hợp đồng cho vay các loại tài sản bảo đảm, chủ thể bảo đảm, cách thức đảm bảo và mức cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo

+ Rủi ro nghiệp vụ: liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và xử lý các khoản cho vay có vấn đề.

Rủi ro danh mục: phát sinh do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng được phân chia thành 2 loại là rủi ro nội tại và rủi ro tập trung.

+ Rủi ro nội tại: xuất phát từ các yếu tố, các đặc điểm mang tính riêng biệt bên trong quá trình hoạt động hoặc sử dụng vốn của các chủ thể đi vay tùy theo ngành hoặc lĩnh vực kinh tế.

+ Rủi ro tập trung: Là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối với một khách hàng, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành, lĩnh vực kinh tế, hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định; hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao.

3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng

Nguồn thu nhập chính của các Ngân hàng chủ yếu là từ hoạt động tín dụng nên RRTD vẫn là loại rủi ro chiếm tỷ trọng lớn nhất và mang lại hậu quả nghiêm trọng nhất cho các ngân hàng. Thông qua hoạt động quản trị RRTD, chúng ta đi sâu nghiên cứu phân tích để tìm ra các nguyên nhân dẫn đến RRTD là thực sự cần thiết đối với các NHTM để từ đó đưa ra các giải pháp cần thiết hạn chế rủi ro này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Sau đây là nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng (Nguyễn Mi)

3.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài

Một số nguyên nhân khách quan dẫn đến RRTD xuất phát từ môi trường bên ngoài có thể nói đến như sau :

(1) Nguyên nhân bất khả kháng: các thiệt hại từ nguyên nhân thiên tai, bão lụt, hạn hán, động đất.

(2) Nguyên nhân từ môi trường kinh tế: các yếu tố như vấn đề chu kỳ kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá. Môi trường kinh tế có ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh của khách hàng, vì vậy ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Thực tế chứng minh trong thời kỳ suy thoái, khủng hoảng tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thường tăng cao.

(3) Nguyên nhân do chính sách của Nhà nước: như chính sách đầu tư, chính sách thuế, chính sách xuất nhập khẩu, tỷ giá….Nếu chính sách của nhà nước thường xuyên thay đổi hoặc thay đổi một cách đột ngột, doanh nghiệp sẽ không lường trước được khả năng rủi ro xảy ra.

(4) Môi trường pháp lý, chính trị: cùng với môi trường kinh tế, môi trường pháp lý

(5) Chính trị tạo nên môi trường cho vay của các NHTM. Môi trường cho vay có thể ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, có thể làm hạn chế hay tăng thêm rủi ro đối với hoạt động kinh doanh tín dụng của các NHTM.

3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng

Nguyên nhân từ phía người đi vay là một trong những nguyên nhân chính gây ra rủi ro tín dụng cho các ngân hàng. Nhìn chung, các nguyên nhân này ngân hàng có thể xác định được thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích trước, trong và sau khi cho vay, tìm hiểu mục đích của việc sử dụng tiền vay và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh.

Rủi ro trong kinh doanh của người đi vay: được thể hiện ở việc biến động ít hay nhiều theo chiều hướng xấu của kết quả kinh doanh. Rủi ro sẽ xảy ra nếu việc xây dựng và triển khai các phương án, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không khoa học, việc dự toán chi phí và xác định mức sản lượng không phù hợp. Các thiệt hại doanh nghiệp phải gánh chịu do sự biến động của thị trường cung cấp, thị trường tiêu thụ.

Rủi ro tài chính: thể hiện ở việc các khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay. Rủi ro tài chính diễn ra cùng với mức độ sử dụng nợ, nó gắn liền với cơ cấu tài chính của khách hàng.

Xem thêm thông tin khác:

Nguồn:luanvanviet.com

Các tìm kiếm liên quanrủi ro tín dụng trong ngân hàng, rủi ro tín dụng của ngân hàng, rủi ro tín dụng cá nhân, rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng là gì, rủi ro tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng trong doanh nghiệp, dự phòng rủi ro tín dụng là gì, rủi ro tín dụng ngắn hạn, khái niệm rủi ro tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng là gì, quản lý rủi ro tín dụng là gì, quản lý rủi ro tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng ngân hàng, thực trạng rủi ro tín dụng ở việt nam, dự phòng rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng, nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, hệ số rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng tiêu dùng