Lưu Hà Chi    28/04/2018

Khái niệm du lịch, khách du lịch và nghiên cứu thống kê khách du lịch

Luận Văn Việt xin chia sẻ bài viết về khái niệm khách du lịch và nghiên cứu thống kê khách du lịch. Khái niệm khách du lịch và nghiên cứu thống kê khách du lịch Mục Lục1. Khái niệm du lịch2. Khái niệm khách du lịch2.1. Khái niệm khách du lịch trên thế giới2.2. Khái niệm khách […]

Luận Văn Việt xin chia sẻ bài viết về khái niệm khách du lịch và nghiên cứu thống kê khách du lịch.

Khái niệm khách du lịch và nghiên cứu thống kê khách du lịch Khái niệm khách du lịch và nghiên cứu thống kê khách du lịch

1. Khái niệm du lịch

Ngày nay, du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến không chỉ ở các nước phát triển mà còn ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Do hoàn cảnh (thời gian, khu vực) khác nhau, dưới mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau, mỗi người có một cách hiểu về du lịch khác nhau. Có thể thấy rằng, có bao nhiêu tác giả nghiên cứu về du lịch thì có bấy nhiêu định nghĩa.

Trong số những học giả đưa ra định nghĩa ngắn gọn nhất (tuy không phải là đơn giản nhất) phải kể đến Ausher và Nguyễn Khắc Viện. Theo Ausher thì du lịch là nghệ thuật đi chơi của các cá nhân, còn viện sĩ Nguyễn Khắc Việt trong cuốn Tập bài giảng lớp bồi dưỡng giám đốc khách sạn lại quan niệm rằng du lịch là sự mở rộng không gian văn hóa của con người.

Còn dưới con mắt các nhà kinh tế, du lịch không chỉ là một hiện tượng xã hội đơn thuần mà nó phải gắn chặt với hoạt động kinh tế. Theo nhà kinh tế học Kalfiotis: ”Du lịch là sự di chuyển tạm thời của cá nhân hay tập thể từ nơi ở đến một nơi khác nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần, đạo đức, do đó tạo nên các hoạt động kinh tế”.

Không có cùng quan niệm này với Ausher, viện sĩ Nguyễn Khắc Viện và các nhà kinh tế là PGS Trần Nhạn, trong cuốn Du lịch và kinh doanh du lịch ông cho rằng: ”Du lịch là quá trình hoạt động của con người rời khỏi quê hương đến một nơi khác với mục đích chủ yếu là được thẩm nhận những giá trị vật chất và tinh thần đặc sắc, độc đáo, khác lạ với quê hương, không nhằm mục đích sinh lời được tính bằng đồng tiền”.

Và theo Luật Du lịch Việt Nam: “Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định”.

Nhiều ý kiến cho rằng khái niệm về du lịch mà Luật Du lịch Việt Nam đưa ra là cơ bản và dễ hiểu hơn cả. Trong nhận định của Ausher thì du lịch chỉ là hoạt động của cá nhân, trong khi ngày nay vẫn có hoạt động du lịch của tập thể. Còn trong nhận định của viện sĩ Nguyễn Khắc Viện thì du lịch lại chỉ là hoạt động mở rộng không gian văn hóa, mà không nhắc đến những mục đích khác trong chuyến đi. Và với các nhà kinh tế học thì du lịch tạo nên các hoạt động kinh tế, nhưng theo em du lịch và kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ để cùng phát triển.

2. Khái niệm khách du lịch

Đã có rất nhiều các khái niệm khác nhau về khách du lịch, định nghĩa đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XVIII tại Pháp, theo đó khách du lịch là người thực hiện một cuộc hành trình lớn “Faire le grand tour”. Cuộc hành trình lớn là cuộc hành trình từ Paris đến Đông nam nước Pháp

Năm 1800 tại Anh, khách du lịch cũng được định nghĩa là người thực hiện cuộc hành trình lớn trên đất liền xuyên nước Anh.

Đầu thế kỷ XX, Iozef Stander- nhà kinh tế học người Áo cho rằng: Khách du lịch là khách xa hoa ở lại theo ý thích, ngoài nơi cư trú thường xuyên để thoả mãn những nhu cầu sinh hoạt cao cấp mà không theo đuổi các mục đích kinh tế.

Giáo sư Khadginicolov của Bungari đã đưa ra khái niệm về khách du lịch: Là người hành trình tự nguyện với những mục đích hoà bình, trong cuộc hành trình của mình họ đi qua những chặng đường khác nhau và thay đổi một hoặc nhiều lần nơi cư trú của mình.

Một người Anh khác là Morval lại cho rằng: Khách du lịch là người đến đất nước khác theo nhiều nguyên nhân khác nhau, những nguyên nhân đó khác biệt với những nguyên nhân phát sinh để cư trú thường xuyên và để làm thương nghiệp, ở đó họ phải tiêu tiền kiếm ra ở nơi khác.

Nhà kinh tế học người Anh Odgilvi khẳng định: Một người được coi là khách du lịch phải thoả mãn hai điều kiện: Phải xa nhà với khoảng thời gian dưới một năm và ở nơi đó phải tiêu những khoản tiền đã tiết kiệm ở nơi khác.

Tuy nhiên tất cả các khái niệm khách du lịch trên đều chưa đầy đủ, mang tính phiến diện, còn mang nặng tính chất phản ánh sự phát triển của du lịch đương thời, hạn chế nội dung thực của khái niệm “khách du lịch”.

2.1. Khái niệm khách du lịch trên thế giới

+ Năm 1989 tại hội nghị quốc tế về du lịch ở Hà Lan đã đưa ra khái niệm về khách du lịch quốc tế như sau:

Khách du lịch quốc tế là những người đi thăm một đất nước khác với mục đích tham quan, nghỉ ngơi, giải trí, thăm hỏi trong khoảng thời gian ít hơn 3 tháng, những người khách này không được làm gì để được trả thù lao và sau thời gian lưu trú ở đó du khách trở về nơi ở thường xuyên của mình.

Khái niệm khách du lịch quốc tế Khái niệm khách du lịch quốc tế

+ Tiểu ban về các vấn đề kinh tế xã hội trực thuộc Liên hiệp quốc cho rằng:

Khách du lịch nội địa-Domestic tourist là công dân của một nước (không kể quốc tịch) hành trình đến một nơi trong đất nước đó, khác nơi cư trú thường xuyên của mình trong khoảng thời gian ít nhất là 24 giờ, hay một đêm với mọi mục đích trừ mục đích hoạt động để được trả thù lao tại nơi đến.

Khái niệm khách du lịch nội địa

Khái niệm khách du lịch nội địa

2.2. Khái niệm khách du lịch trong nước:

+ Khái niệm khách du lịch quốc tế:

Là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch và công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch.

Trên giác độ thống kê, thống kê du lịch định nghĩa rằng:

Khách du lịch quốc tế là một khách đi du lịch tới một đất nước không phải là đất nước mà cư trú thường xuyên trong khoảng thời gian ít nhất là một ngày đêm nhưng không vượt quá một năm và mục đích chính của chuyến đi không phải là để hoạt động mục đích kiếm tiền trong phạm vi đất nước tới thăm.

+ Khái niệm khách du lịch trong nước:

Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Còn thống kê du lịch thì cho rằng:

Khách du lịch trong nước là một khách cư trú ở một đất nước đi du lịch tới một địa phương trong nước đó nhưng ngoài môi trường thường xuyên của họ trong thời gian ít nhất là một ngày đêm nhưng không vượt quá 6 tháng và mục đích chính của chuyến đi không phải là để hoạt động thực hiện kiếm tiền trong phạm vi địa phương tới thăm.

3. Nghiên cứu thống kê khách du lịch

3.1. Ý nghĩa của việc thống kê khách du lịch

Việc nghiên cứu thống kê khách du lịch có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi:

Các chỉ tiêu thống kê khách du lịch là những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá kết quả hoạt động của từng đơn vị kinh doanh du lịch cũng như của toàn ngành du lịch.Thông qua các chỉ tiêu thống kê khách du lịch còn có thể nghiên cứu quy mô của thị trường du lịch.

Các chỉ tiêu thống kê khách du lịch là cơ sở để tính các chỉ tiêu phân tích khác, phản ánh đặc trưng về hoạt động du lịch; ví dụ như: các chỉ tiêu đặc trưng về lưu trú, chỉ tiêu sản phẩm dịch vụ…

Các thông tin phân tích dự báo đối với chỉ tiêu thống kê khách du lịch là cơ sở để lập kế hoạch cho những chỉ tiêu quan trọng khác trong lĩnh vực dịch vụ; ví dụ: Lập kế hoạch về nhu cầu lưu trú, kế hoạch đầu tư cho các phương tiện giao thông vận tải du lịch, hệ thống các công trình phục vụ các hoạt động giải tri, bổ trợ…

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu thống kê khách du lịch

Cần xác định đúng, đủ kết quả hoạt động của đơn vị kinh doanh du lịch và của toàn ngành về số lượng và kết cấu khách du lịch, về doanh thu của hoạt động du lịch trong từng thời kỳ nhất định.

Phân tích đặc điểm xu hướng và quy luật biến động của số lượng khách du lịch, căn cứ vào đó để xác định mô hình thích hợp dự đoán quy mô và kết cấu khách du lịch trong tương lai nhằm cung cấp thông tin cho công tác lập kế hoạch kinh doanh du lịch.

Với những kiến thức về “khái niệm khách du lịch” và “nghiên cứu thống kê khách du lịch”, hi vọng giúp ích cho bạn trong quá trình học tập.

Nguồn: Luanvanviet.com