Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Để thống nhất cách trình bày báo cáo thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp, Luận Văn Việt sẽ hướng dẫn cách trình bày báo cáo tốt nghiệp, báo cáo thực tập đúng fomt chuẩn với đầy đủ các bước.

Các mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp phù hợp với ngành kế toán nguyên vật liệu, quản trị kinh doanh, công ty xây dựng, chuyên ngành khách sạn du lịch, ngành quản lí đất đai, quản trị văn phòng, quản trị nhân sự, tổ chức sự kiện, tài chính ngân hàng, điều dưỡng, ngành môi trường,…

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

1. Cấu trúc báo cáo: gồm các thành phần

1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo).

2. Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa)

3. Trang “Lời mở đầu” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

− Viết ngắn gọn.

− Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài…..

4. Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

5. Trang “Nhận xét của người phản biện” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

6. Trang “Mục lục” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

7. Trang “Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình”,.. (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

8. Các trang nội dung.

9. Trang “Tài liệu tham khảo” (xem mẫu kèm theo)

10. Các trang Phụ lục (xem mẫu kèm theo)

Tham khảo video 45 mẫu bìa báo cáo, luận văn, khóa luận cực đẹp

2. Cách thể hiện báo cáo (xem các mẫu kèm theo)

– Khổ giấy A4

– Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh

– Viết theo chương, mục, các tiểu mục,

– Mỗi trang đươc trình bày theo quy định (xem mẫu kèm theo),

– Chữ viết ở các trang của báo cáo là size 13, Font Unicode Times New Roman, không được dùng các kiểu chữ dạng thư pháp.

– Giãn dòng một đoạn văn: 1.3. Before, After: 6pt. Thụt đầu dòng đầu tiên của đoạn văn: 1.25 cm.

– Bắt đầu đánh số trang từ trang đầu tiên của chương 1

– Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…,

– Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lôgô của trường …có thể in màu.

– Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang.

– Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau các trang

Danh mục các Bảng biểu, sơ đồ, hình,…

– Cách đánh số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo).

– Thực hiện mục lục tự động.

3. Nội dung của các chương mục trong báo cáo

Chương 1: Tổng quan, phần này thường trình bày các vấn đề tổng quan bao gồm:

a. Đặt vấn đề: Nêu lên bối cảnh xuất hiện vấn đề, nội dung bài toán đặt ra cần giải quyết.

b. Lịch sử giải quyết vấn đề: Vấn đề đã được ai giải quyết, ở đâu, vào lúc nào, kết quả ra sao, còn những tồn tại gì. Nếu vấn đề mới hoàn toàn thì ghi là vấn đề mới, chưa hề được giải quyết bao giờ.

c. Phạm vi của đề tài: Xác định chính xác, phạm vi, mức độ mà đề tài cần giải quyết. Phạm vi có thể là toàn bộ vấn đề đặt ra hoặc chỉ một số phần trong vấn đề đó.

d. Phương pháp nghiên cứu/ hướng giải quyết vấn đề: Nêu lên phương pháp nghiên cứu lí thuyết, thực nghiệm, điều tra… để giải quyết bài toán đặt ra.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết:

Trình bày tóm tắt cơ sở lí thuyết sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề (cơ sở lí thuyết kế thừa của người đi trước và phần mới xây dựng của tác giả nếu có).

Chương 3: Nội dung nghiên cứu:

– Kết quả điều tra, thu thâp thông tin.

– Giải pháp phân tich, thiết kế các mô hình.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu:

– Mô tả các kết quả đạt được (các chức năng chính của sản phẩm/ chương trình, các module chủ yếu…)

– Thảo luận kết quả và nêu những vấn đề chưa được giải quyết.

Kết luận và đề nghị:

Phần này thường không đánh số chương, nhưng là một phần tách riêng. Theo thông lệ thì phần này nằm cuối của báo cáo, bao gồm các nội dung:

– Kết luận về toàn bộ nghiên cứu của báo cáo

– Các đề nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu.

4. Tài liệu tham khảo.

Danh mục tài liệu tham khảo là một phần không thể thiếu trong các báo cáo khoa học.

Phần tài liệu tham khảo có thể trình bày theo mẫu sau, mỗi tài liệu tham khảo được trình bày trong một đoạn (paragraph) bao gồm:

– Số thứ tự tài liệu đặt trong cặp dấu ngoặc vuông, ví dụ [1], [2]… Có 3 phương pháp để sắp xếp thứ tự các tài liệu tham khảo:

Cách thứ nhất là sắp xếp theo thứ tự năm xuất bản từ mới đến cũ, ví dụ tài liệu xuất bản năm 2003 sẽ được liệt kê
trước tài liệu xuất bản năm 2002.

Cách thứ hai là sắp xếp theo mức độ tham khảo, nghĩa là tài liệu nào được tham khảo nhiều hơn sẽ được liệt kê trước.

Cách thứ ba là sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên tác giả. Trong báo cáo nếu có trích dẫn tài liệu tham khảo thì cần phải để số thứ tự của tài liệu tham khảo ngay sau câu trích dẫn. Ví dụ “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình” [10] (trang 120) chỉ ra rằng câu trích dẫn này lấy trong trang 120 của tài liệu được đánh số [10] trong
danh mục tài liệu tham khảo.

– Tên tác giả hoặc các tác giả, thường được in đậm.

– Tên tài liệu thường được in nghiêng.

– Có thể ghi thêm tập mấy (nếu tài liệu có nhiều tập), những chương nào (nếu chỉ tham khảo một số chương), từ trang đến trang (nếu chỉ tham khảo các trang đó).

– Tên nhà xuất bản, năm xuất bản.

– Địa chỉ Website nếu có.

Ví dụ:

[1] Đinh Mạnh Tường. Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán. Chương 1 và 8. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà nội, 2001.

[2] Aho A.V. , Hopcroft J.E. and Ullman J.D. Data Structures and Algorithms. Pages: 200-345. Addison-Wesley. London, 1983.

2. Phần Chỉ mục (Index) Phần này không bắt buộc, nhưng khuyến khích sinh viên làm. Ở đây trình bày các từ khoá theo vần alphabet và số thứ tự trang tương ứng của từ khoá đó. Nếu có phần này sẽ rất thuận tiện cho người tra cứu.

Ghi chú:

– Thực hiện mục lục tự động, trong mục lục chỉ trình bày tối đa 3 cấp tiểu mục như trên.

– In đậm và in hoa tiêu đề của các chương, mục lớn

– Chữ số thứ nhất chỉ thứ tự chương

– Chử số thứ 2 chỉ thứ tự mục trong chương

– Chữ số thứ 3,…,chỉ thứ tự các tiểu mục

Nguồn: Luanvanviet.com

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0915686999
Zalo: 0915 686 999