Hoạch định nguồn nhân lực là gì? Mục đích, vai trò và quy trình

5/5 - (2 bình chọn)

Hoạch định nguồn nhân lực là gì? Với mỗi doanh nghiệp, hoạch định nguồn nhân lực đóng vai trò gì để giúp doanh nghiệp phát triển? Quy trình nào để hoạch định hiệu quả? Trong bài viết này, Luận Văn Việt giúp bạn tìm hiểu kỹ về chủ đề thú vị này nhé.

hinh-anh-hoach-dinh-nguon-nhan-luc-la-gi-1

1. Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực

1.1. Hoạch định là gì?

Hoạch định là một tiến trình mà trong đó các nhà lãnh đạo, quản lý, quản trị xác định và lựa chọn những mục tiêu cụ thể cho tổ chức, đội nhóm nhằm vạch ra một kế hoạch cụ thể. Từ đó huy động các nguồn lực để thực hiện các tiến trình nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra ban đầu.

Hoạch định giúp nhà quản trị, nhà lãnh đạo quản lý tìm ra được những cách thức để đảm bảo những hoạt động luôn hiệu quả trong môi trường thay đổi.

1.2. Nguồn nhân lực là gì?

Nguồn nhân lực của một tổ chức bao gồm tất cả những người lao động trong tổ chức đó. Những người tham gia bất kỳ hoạt động lao động nào của tổ chức, dù là vai trò hay vị trí công việc gì.

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu trong công việc cũng như lực lượng sản xuất của doanh nghiệp. Nó là yếu tố then chốt để góp phần giúp cho doanh nghiệp phát triển và ngày càng thành công. 

1.3. Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Hoạch định nguồn nhân lực là một quá trình xem xét một cách có hệ thống các nhu cầu về nguồn nhân lực. Nhằm đưa ra những kế hoạch để đảm bảo mục tiêu “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm”.

Hoạch định nguồn nhân lực trong tổ chức sẽ trả lời những câu hỏi sau:

 • Doanh nghiệp cần bao nhiêu người với yêu cầu về kỹ năng gì? Trình độ gì để đáp ứng mục tiêu doanh nghiệp đặt ra?
 • Khi nào doanh nghiệp cần họ?
 • Doanh nghiệp đã có sẵn nhân sự phù hợp hay chưa? Liệu những người đó họ có đủ những yêu cầu về kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đặt ra hay chưa?
 • Doanh nghiệp đã chọn đúng người phù hợp hay chưa? Doanh nghiệp sẽ tuyển dụng người bên ngoài hay luân chuyển nhân viên có sẵn trong doanh nghiệp?
hinh-anh-hoach-dinh-nguon-nhan-luc-la-gi-2

2. Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực

Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực:

 • Tối đa hóa được việc sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo phát triển liên tục của nguồn nhân lực.
 • Đảm bảo đủ người, đúng người, đúng thời điểm để thực hiện các mục tiêu của tổ chức đạt được kết quả tốt nhất.
 • Phối hợp các hoạt động về nguồn nhân lực với các mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra, giúp tăng năng suất cho tổ chức.
 • Đưa ra những dự báo về các nhu cầu của tổ chức trong tương lai về nhân lực, cũng như các kế hoạch để đảm bảo tổ chức đủ cán bộ cần thiết vào các thời điểm cần thiết để tạo thuận lợi cho đạt mục tiêu của tổ chức.

Hoạch định nguồn nhân lực là cách để một tổ chức xác định được rõ ràng khoảng cách giữa hiện tại. Đưa ra các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong tương lai. Đồng thời, chính việc hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức thấy rõ hơn những hạn chế và cơ hội của nguồn tài sản về nguồn nhân lực mà tổ chức đang hiện có. 

Chính việc xác định lại nguồn lực này, giúp cho doanh nghiệp hoạch định các chiến lược kinh doanh trong tương lai. Như thế, hoạch định nguồn nhân lực sẽ không thể nào thực hiện được nếu không có sự kết nối chặt chẽ mật thiết với chiến lực của công ty.

3. Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực

Hoạch định nguồn nhân lực có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhân sự cũng như hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp. 

 • Giúp tổ chức nhận thấy được nhu cầu nhân lực của mình để phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất.
 • Giúp tổ chức và nguồn nhân lực có mối quan hệ gắn kết với nhau, nhân viên hiểu rõ hơn về các chính sách nhân sự cũng như sự gắn bó giữa các thành viên trong tổ chức.
 • Giúp tổ chức luôn ở trạng thái chủ động, gắn kết các hoạt động quản trị nhân lực lại, liên kết giữa tuyển dụng, đào tạo, trả lương… Từ đó giúp cho người lao động tin tưởng vào doanh nghiệp, tham gia tích cực và hứng thú với công việc của mình.
 • Hoạch định cho phép dự tính được hiệu quả kinh tế mà tổ chức đã đầu tư vào nguồn nhân lực là bao nhiêu, lợi ích và chi phí mà tổ chức bỏ ra qua mỗi chính sách là bao nhiêu.
 • Đây là cách để doanh nghiệp thất được những khó khăn phía trước mà doanh nghiệp sẽ trải qua hay những cơ hội cụ nào doanh nghiệp có thể có được.

Hoạch định nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực, có sự ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công việc của doanh nghiệp.

Nếu một doanh nghiệp không có hoạch định nguồn nhân lực, hoặc hoạch định nguồn nhân lực không hiệu quả, doanh nghiệp sẽ khó có thể đánh giá được đội ngũ nhân sự của mình. Điều này ảnh hưởng lớn tới kết quả chung của cả doanh nghiệp.

hinh-anh-hoach-dinh-nguon-nhan-luc-la-gi-3

4. Quy trình hoạch định nguồn nhân lực tại doanh nghiệp 

Hoạch định nguồn nhân lực được tiến hành theo quy trình 5 bước sau:

Bước 1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực

Những yêu cầu cần phải nắm khi dự báo nguồn nhân lực là: 

 • Mục tiêu mong muốn là gì?
 • Những hoạt động gì cần thể hiện?
 • Phục vụ cho những sản phẩm hay dịch vụ nào?
 • Quy mô sản xuất như thế nào?

Dựa trên những thông tin này, bạn xác định nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Số lượng: Cần bao nhiêu người cho từng vị trí công việc?
 • Chất lượng: Những phẩm chất và kỹ năng cần thiết là gì?
 • Thời gian: khi nào thì cần sử dụng nguồn nhân lực?

Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

Bước này nhằm mục đích xác định những ưu và nhược điểm nguồn nhân lực hiện có tại doanh nghiệp. Khi phân tích, bạn cần căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Số lượng, cơ cấu, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực làm việc thái độ làm việc và các phẩm chất cá nhân.
 • Cơ cấu tổ chức như loại hình hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công việc trong cơ cấu;
 • Các chính sách quản lý nguồn nhân lực (tuyển dụng, đào tạo,khen thưởng, kỷ luật v.v..);
 • Các yếu tố phân tích về mặt tài chính như: 
 • Mức độ hấp dẫn của công việc đối với nhân viên; 
 • Sự thỏa mãn của nhân viên đối với công việc; 
 • Môi trường văn hóa của doanh nghiệp.
 • Tính rõ ràng và cụ thể của các mục tiêu mà doanh nghiệp đã vạch ra;
 • Những rào cản hoặc các tồn tại của doanh nghiệp;
 • Việc cải tiến các hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Bước 3: Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực

Trong bước này, bạn so sánh nhu cầu nhân lực với thực trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nhằm xác định liệu nhân lực đang dư thừa hay thiếu hụt so với nhu cầu của doanh nghiệp. Sau đó lựa chọn các giải pháp để khắc phục sự dư thừa hoặc thiếu hụt nhân lực.

hinh-anh-hoach-dinh-nguon-nhan-luc-la-gi-4

Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện

 • Kế hoạch tuyển dụng nhân viên;
 • Kế hoạch bố ta lại cơ cấu tổ chức;
 • Kế hoạch đề cử và thuyên chuyển nhân viên;
 • Kế hoạch tinh giảm lao động dư thừa.

Bước 5: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch

 • Xác định kết quả mà nguồn nhân lực có được. Những sai lệch giữa mục tiêu đã vạch ra với quá trình thực hiện kế hoạch;
 •  Phân tích nguyên nhân dẫn đến các sai lệch đó;
 • Đề ra các giải pháp điều chỉnh sai lệch và các biện pháp hoàn thiện.
 • Sau khi đã hoạch định nguồn nhân lực cần thiết trong tương lai. Doanh nghiệp cần phải tìm kiếm nguồn nhân lực này để đảm bảo nguồn nhân lực sẵn có khi cần.

Như vậy, qua bài viết trên, các bạn đã hiểu được hết kiến thức về hoạch định nguồn nhân lực là gì rồi đúng không? Trên đây là tất cả những thông tin, kiến thức bổ ích mà Luận Văn Việt chia sẻ đến bạn. Hy vọng phần nào đó chính những kiến thức này sẽ giúp ích được bạn trong hành trình chinh phục tri thức phía trước.

Nếu có thắc mắc gì, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0915 686 999. Hoặc gửi qua Email: luanvanviet.group@gmail.com. Chúc các bạn gặp nhiều thành công và may mắn.

Nguồn: Luanvanviet.com

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan