Lưu Hà Chi    15/08/2019

dịch vụ chạy spss

Bạn gặp khó khăn khi phân tích SPSS như bộ số liệu xấu, Cronbach Alpha (Về sau mình gọi tắt là CA)/ EFA / Tương quan/ Hồi quy không đạt kiểm định, biến quan sát bị loại bỏ quá nhiều, ma trận xoay các biến quan sát sắp xếp lộn xộn, khi hồi quy thì […]

Bạn gặp khó khăn khi phân tích SPSS như bộ số liệu xấu, Cronbach Alpha (Về sau mình gọi tắt là CA)/ EFA / Tương quan/ Hồi quy không đạt kiểm định, biến quan sát bị loại bỏ quá nhiều, ma trận xoay các biến quan sát sắp xếp lộn xộn, khi hồi quy thì các nhân tố độc lập bị loại bỏ gần hết