Linh Nguyen    17/08/2018

Dịch vụ viết thuê luận văn Tiếng Anh uy tín

Nhận viết thuê luận văn tiếng anh cho tất cả các bạn đang học chương trình chương trình đào tạo trong nước và quốc tế tại Luận Văn Việt. Do nhu cầu về viết luận văn thạc sĩ tiếng anh của rất nhiều bạn sinh viên trong nước , các du học sinh, các nghiên […]

Nhận viết thuê luận văn tiếng anh cho tất cả các bạn đang học chương trình chương trình đào tạo trong nước và quốc tế tại Luận Văn Việt.

Do nhu cầu về viết luận văn thạc sĩ tiếng anh của rất nhiều bạn sinh viên trong nước , các du học sinh, các nghiên cứu sinh và có cả những sinh viên ở nước ngoài hiện nay ngày càng lớn. Những ai đang đọc bài viết này thì nỗi lo tìm nơi cung cấp dịch vụ viết luận văn tiếng anh không còn nữa.

Nhóm Luận Văn Việt chuyên viết thuê luận văn thạc sĩ bằng tiếng anh bao gồm nhiều thành viên đã tốt nghiệp nhiều trường đại học uy tín tại Việt Nam như: trường Kinh tế quốc dân, trường Ngoại thương, Học viện tài chính, trường Ngân hàng, trường Luật. Và rất nhiều thành viên khác đã từng là những du học sinh tại Anh, tại Singapore,  tại Australia,… đã tốt nghiệp các trường danh tiếng như RMIT, trường Swinburne, trường Victoria, Deakin…

Từ lý do đó, dịch vụ viết luận văn thạc sĩ tiếng anh tại Luận Văn Việt sẽ đảm bảo tốt nhất bài viết cho khách hàng theo đúng yêu cầu của họ.

1. Các khái niệm luận văn tiếng anh

1.1 Luận văn tốt nghiệp tiếng anh là gì?

Luận văn tốt nghiệp ngành tiếng anh là một văn bản nghiên cứu về một chủ đề nào đó và cấu trúc nào đó. Luận văn sẽ được làm vào cuối khóa học tiếng anh để trình bày những kết quả nghiên cứu về chủ đề đã chọn. Sau khi bảo vệ xong thì bạn sẽ kết thúc khoa học và tốt nghiệp tiếng anh. Cấu trúc luận văn sẽ do từng trường ra quy định. Trong tiếng anh sẽ tương đương với Thesis/Dissertation.

1.2 Luận văn thạc sĩ tiếng anh là gì?

Luận văn thạc sĩ tiếng anh dành cho các lớp cao học, là nghiên cứu dựa trên sự chưa hoàn thiện của lý luận và thực tiễn. Nhìn chung luận văn thạc sĩ có thể chưa phải có kết quả mới. Trong tiếng anh sẽ tương đương với Master’s Thesis/Dissertation.

1.3 Luận án tiếng anh là gì?

Luận án sẽ phải nghiên cứu rất chuyên sâu về một chủ đề nào đó cụ thể. Đặc biệt phải có kết quả mới, khám phá mới (nếu là tiến sĩ ở nước ngoài), riêng ở Việt Nam thì cũng chưa hẳn là phải có kết quả mới. Luận án cho cấp Tiến sĩ tiếng Anh là Doctoral Thesis/Dissertation.

Nhìn chung trong tiếng anh họ cũng không phân biệt quá mức từ ngữ “luận án” hay “luận văn thạc sĩ”, “luận văn tốt nghiệp” – tất cả đều gọi chung là Thesis/Dissertation. Để phân biệt họ sẽ nói cụ thể ở “level” nào và kết quả nghiên cứu ra sao.

2. Các chuyên ngành chuyên viết luận văn tiếng anh

Luận Văn Việt nhận viết thuê luận văn tiếng anh, luận văn tốt nghiệp tiếng anh, luận văn thạc sĩ tiếng anh các chuyên ngành sau:

 • Kinh tế đối ngoại
 • Kinh doanh quốc tế.
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản lý kinh tế
 • Kế toán kiểm toán
 • Tài chính ngân hàng
 • Tài chính công
 • Tài chính quốc tế
 • Quản trị nhân lực
 • Kinh doanh quốc tế
 • Tiếp thị
 • Kinh tế thương mại đầu tư quốc tế
 • Lữ hành, du lịch, khách sạn
 • Một số các ngành khác như xã hội học.
 • Và nhiều ngành khác nước.

Đối với viết luận văn tiếng anh chúng tôi có các kỹ năng viết từng chapter trong 5 chapter chuẩn: Introduction, Literature Review, Methodology, Finding Analysis & Discussion, Conclusion & Recommendation. Và các phần phụ lục của bài như: Outline detail. Research proposal, interview question & Questionnaire…Những phần bài trên sẽ được chúng tôi viết theo đúng deadline khi  nhận viết luận văn tiếng anh cho bạn.

3/ Tham khảo 1 số đề tài luận văn tiếng anh, khóa luận tốt nghiệp, luận án tiến sĩ ngành tiếng anh

Các chủ đề phổ biến được chọn làm luận văn tiếng anh chủ yếu về gia đình, về thương mại, về ô nhiễm môi trường. Tham khảo các đề tài nổi bật sau:

3.1/ 45 đề tài luận văn tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp ngành tiếng anh

 1. Đề tài bài luận văn tốt nghiệp A study on words from names in nguyen nhat anh’ s stories and their English equivalents
 2. Đề tài bài luận văn tiếng anh: How to translate commercial shipbuilding contracts from english into Vietnamese
 3. Đề tài luận văn tốt nghiệpA study on hyponymy and meronymy in lexical semantics
 4. Luận văn Graduation paper pre – listening activities to motivate the first year english majors in listening at haiphong private university
 5. Đề tài luận văn tiếng anh: How to Improve Reading Comprehension of the 10th -Form Students at Le Hong Phong High School
 6. Đề tài luận văn tiếng anh: A study on groupworks – A technique used in teaching speaking skill for the 2 nd – Year english major students at HPU
 7. Đề tài luận văn tiếng anh: An analysis on cultural elements in translation of english slogans into Vietnamese
 8. Đề tài A study on techniques to teach english vocabulary for primary schools in Quang Ninh
 9. Đề tài luận văn tiếng anh: A cross – Culture study on using gestures of Vietnamese and American people
 10. Đề tài luận văn tốt nghiệp A study on personal pronouns in English and Vietnamese
 11. Đề tài luận văn tiếng anh: Graduation paper A study on formation of plural nouns in english and vietnamese equivalents
 12. Đề tài khóa luận tốt nghiệp: A study on translation of English terms related to weather forecast
 13. Đề tài Suggestions on techniques to learn vocabulary for students in Quang trung secondary in Haiphong
 14. Đề tài A study on English terms related to investment documents and Vietnamese Equivalence
 15. Đề tài luận văn tiếng anh: Pre – Reading activites for the 1 st year english majors at haiphong private university
 16. Đề tài bài luận văn tiếng anh: A study on english expressions used in website design and equivalence in Vietnamese
 17. Đề tài bài luận văn tiếng anh: An analysis of nouns formed by suffixes in english – A case study of the textbook “solutions – pre-intermediate”
 18. Đề tài khóa luận tốt nghiệp A study on translation of english shipping engineering terms into Vietnamese
 19. Đề tài khóa luận tốt nghiệp A study on language used by flight attendants
 20. Đề tài Analysis of colloquial language used in conversation in the text book “streamline English departures”
 21. Đề tài luận văn tiếng anh: A study on translation of english terminologies related to water sector
 22. Đề tài khóa luận tốt nghiệp An analysis of some techniques to improve writing English business letters
 23. Đề tài luận văn tiếng anh: A study on translation of vietnamese education terms into English
 24. Đề tài Graduation paper a contrastive analysis of similes in English and Vietnamese
 25. Đề tài khóa luận tốt nghiệp A study on translation of movie titles from english into Vietnamese
 26. Đề tài luận văn tiếng anh: The role of sentence stress in enhancing English speaking competence of HPU English majors
 27. Đề tài A study on hyperbole in short stories of some typical vietnamese and american writers
 28. Đề tài A study on the translation of technical terms in the interface of common business websites and theirs Vietnamese equivalent
 29. Đề tài khóa luận tốt nghiệp A contrastive analysis of negative questions in English and Vietnamese
 30. Đề tài A study on extra – Activities to improve english speaking skill of qttn class at haiphong private University
 31. Đề tài luận văn tốt nghiệp A study on translation of typical terms used in labor law from vietnamese into English
 32. Đề tài A research on english inversion and difficulties encountered by english majors of Haiphong private university
 33. Đề tài A study on the difficulties in studying toeic reading of non-English majors at elementary level at haiphong private university
 34. Đề tài How to use some typical types of punctuation properly in written english and common mistake made by Vietnamese learners
 35. Đề tài A study on how to make an effective presentation for the fourth-Year english majors at Haiphong private university
 36. Đề tài luận văn tốt nghiệp A study on the translation of technical terms from English into Vietnamese
 37. Đề tài luận văn tốt nghiệpA study on translation of delivery terms in international business contracts
 38. Đề tài luận văn tốt nghiệp Graduation paper a study on english brief news headlines
 39. Đề tài luận văn tốt nghiệp A study on english – Vietnamese terms in real – Estate business
 40. Đề tài luận văn tốt nghiệp Suggesting and responding to suggestions in english and vietnamese
 41. Đề tài luận văn tiếng anh: How to attract interests and involvement of the 9 th graders in a speaking lesson at Minh Thanh secondary school in Quang Ninh
 42. Đề tài Some obstacles facing hpu 2 nd year English majors in English listening comprehension and suggested solutions
 43. Đề tài luận văn tiếng anh: A study on effective techniques to teach english dialogue for students at hai phong popodoo english school
 44. Đề tài A consideration of how to attract beginners to speaking lessons in popodoo foreign language centre
 45. Đề tài luận văn tiếng anh: Metonymy as the transferences of meaning: A contrastive analysis of English and Vietnamese

3.2/ 9 đề tài luận án tiến sĩ ngành tiếng anh

 1. Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phân tích diễn ngôn quảng cáo du lịch trong tiếng Anh và tiếng Việt
 2. Tên đề tài luận án: Lời cầu khiến bằng tiếng Anh của người Việt Nam học tiếng Anh
 3. Tên đề tài luận án: Cách biểu đạt sự bất đồng ý kiến trong tiếng Anh và tiếng Việt: bình diện dụng học và phân tích hội thoại
 4. Tên đề tài luận án tiến sĩ: Cấu trúc đề – thuyết trong tiếng Anh và tiếng Việt: nghiên cứu so sánh theo mô hình ngôn ngữ học chức năng hệ thống
 5. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giao văn hoá về việc sử dụng chiến lược lịch sự trong hành động mời và từ chối lời mời trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt.
 6. Tên đề tài luận án tiến sĩ: Hedging Devices in English and Vietnamese E- Economic Research Articles (ERAs.) – Phương tiện rào đón trong các bài báo nghiên cứu kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt.
 7. Tên đề tài luận án tiến sĩ: The Passive in English: A Perspective from Cognitive Semantics (with Reference to Vietnamese)
 8. Tên đề tài luận án tiến sĩ: Hành động lời nói phê bình của người Việt và người Mĩ gốc Anh: nghiên cứu giao văn hóa
 9. Tên đề tài luận án tiến sĩ: Cách diễn đạt sự bất đồng giữa những người không bình đẳng về quyền lực trong tiếng Anh và tiếng Việt: nghiên cứu dụng học giao văn hóa (Disagreeing among power-unequals in English and Vietnamese: a cross-cultural pragmatics study)

4/ Tại sao nên làm luận văn tiếng anh tại Luận Văn Việt?

 • Được hỗ trợ & tư vấn cách lựa chọn đề tài, những cách thức trình bày luận văn, cách xử lý các vấn đề trong bài luận văn, …
 • Bài viết sẽ mới hoàn toàn, cam kết không sao chép, không đạo văn
 • Các tài liệu tham khảo được cập nhật từ sách, báo, website có uy tín.
 • Cam kết đúng tiến độ.
 • Nội dung bài luận chất lượng, trình bày đẹp.
 • Bài viết đạt chuẩn Harvard APA
 • CAM KẾT không mắc lỗi Plagiarism
 • Hỗ trợ 24/7
 • Giao bài đúng hạn
 • Bài viết đạt điểm cao

5/ Các bước làm việc của nhóm Luận Văn Việt

Bước 1: Thỏa thuận và nhận yêu cầu của các bạn qua email luanvanviet.group@gmail.com hoặc điện thoại 0915 686 999 và đặt cọc tiền cam kết viết bài luận tiếng anh của các bạn.

Bước 2: Nhận yêu cầu của các bạn và viết đề cương (Outline)

Bước 3: Gửi đề cương (Outline) và chỉnh sửa đến khi hoàn thiện để viết bài.

Bước 4: Tiến hành vào viết từng phần

Bước 5: Hoàn tất bản nháp

Bước 6: Chỉnh sửa lỗi từ bản nháp và check lại bài

Bước 7: Hoàn tất và bàn giao

Thay vì thuê viết luận văn tiếng anh ở nơi khác bạn phải lãng phí thời gian vào việc sửa đi sửa lại thì viết thuê luận văn tiếng anh tại Luận Văn Việt vấn đề này chưa từng diễn ra.

Để viết bài luận tiếng anh, ngoài việc có dựa trên đề tài và triển khai thì cách thức triển khai và trình bày là một điều quan trọng, nó giúp cho người đọc có thể hiểu được nội dung của bài luận cũng như những thông tin mà người viết muốn truyền đạt cho người đọc.

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm để gửi trọn niềm tin vào chúng tôi.

Mọi thông tin các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ nhóm Luận Văn Việt.

Đường dây nóng  :  0915 686 999

Email    : luanvanviet.group@gmail.com

Skype   : luanvanviet.group

Trang web:  luanvanviet.com

Top từ khóa tìm kiếm: luận văn thạc sĩ tiếng anh là gì, luận văn thạc sĩ bằng tiếng anh, luận văn tiếng anh, luận văn tiếng anh là gì, bảo vệ luận văn tiếng anh là gì, luận văn bằng tiếng anh, luận văn tốt nghiệp tiếng anh là gì, luận văn tốt nghiệp tiếng anh, luận văn tốt nghiệp ngành tiếng anh, luận văn tốt nghiệp bằng tiếng anh, đề tài luận văn tiếng anh, đề tài luận văn tốt nghiệp ngành tiếng anh, bài luận văn tiếng anh, các bài luận văn tiếng anh, cách viết luận văn tiếng anh, cách viết luận văn bằng tiếng anh, hướng dẫn viết luận văn tiếng anh, luận văn tiếng anh mẫu, lận văn tiếng anh về ô nhiễm môi trường, luận văn tiếng anh thương mại, luận văn tiếng anh về gia đình, nhận làm luận văn tiếng anh, nhận viết luận văn tiếng anh, những bài luận văn tiếng anh, những bài luận văn tiếng anh hay, những bài luận văn tiếng anh hay nhất

Tham khảo bài viết:

Mẫu thư xin việc bằng tiếng anh hay, đúng ngữ pháp

Dịch vụ viết thuê luận văn Tiếng Anh uy tín
5 (100%) 2 votes