Lưu Hà Chi    21/11/2013

Dịch Vụ Chạy SPSS, Chạy mô hình Kinh Tế Lượng

Bạn không có thời gian, deadline lại tới sát nút, bạn cần dịch vụ xử lý số liệu spss với mức giá thực sự tốt? Bạn gặp khó khăn khi phân tích SPSS như bộ số liệu xấu, Cronbach Alpha (Về sau gọi tắt là CA)/ EFA / Tương quan/ Hồi quy không đạt kiểm định, […]

Bạn không có thời gian, deadline lại tới sát nút, bạn cần dịch vụ xử lý số liệu spss với mức giá thực sự tốt?

Bạn gặp khó khăn khi phân tích SPSS như bộ số liệu xấu, Cronbach Alpha (Về sau gọi tắt là CA)/ EFA / Tương quan/ Hồi quy không đạt kiểm định, biến quan sát bị loại bỏ quá nhiều, ma trận xoay các biến quan sát sắp xếp lộn xộn, khi hồi quy thì các nhân tố độc lập bị loại bỏ gần hết…..????

Dịch Vụ Phân Tích Kinh Tế Lượng Số 1 Việt Nam

Dịch Vụ Phân Tích Kinh Tế Lượng Số 1 Việt Nam

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn luận văn thạc sĩ, nghiên cứu thị trường, chúng tôi nhận làm luận văn theo phương pháp định lượng, phân tích dữ liệu thị trường, chạy và phân tích dữ liệu phần mềm SPSS, Eviews, Stata…

Dịch vụ chạy thuê SPSS chính xác

Dịch vụ chạy thuê SPSS chính xác

1. Những ai cần đến dịch vụ chạy thuê SPSS?

Nếu đang theo đuổi một trong những chuyên ngành sau thì việc sử dụng dịch vụ chạy SPSS là điều cần thiết đối với bạn nếu bạn không có khả năng tự làm:

 • Tài chính kế toán
 • Các chuyên ngành kinh tế
 • Ngân hàng
 • Chuyên ngành quản trị kinh doanh
 • Quản trị nhân sự

2. Những khó khăn thường gặp phải khi làm phân tích định lượng

 • Bạn cần đến phương pháp phân tích định lượng thay cho phương pháp phân tích định tính lỗi thời.
 • Những con số, phần mềm, phân tích định lượng, EVIEWS, AMOS, STATA làm bạn đau đầu và gặp khó khăn.
 • Hay bạn có thể làm tốt những công việc này nhưng lại không có thời gian làm bởi vì bận rận với công việc công ty, gia đình, con cái…

stata_logo_blue (1)

Rút kinh nghiệm được tất cả những gì chúng tôi từng trải qua những năm còn đi học và làm việc, bây giờ chúng tôi hiểu được việc điểm cuối kỳ hay các điểm cuối cấp chúng quan trọng như nào, chỉ cần một môn được điểm cao là  môn đó sẽ kéo được rất nhiều môn khác.

Với mong muốn giúp đỡ các Bạn Sinh Viên và tất cả mọi người chúng tôi đã cung cấp dịch vụ spss, chạy spss thuê.Tập hợp những người tài đã tốt nghiệp Thạc sĩ QTKD, Thạc sĩ kinh tế học, Thạc sĩ ngôn ngữ Anh tốt nghiệp từ các trường Đại học danh tiếng. Để có thế giúp đỡ và hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất về vấn đề công cụ SPSS.

Vì nhiều bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc bài bài trên phần mềm SPSS rất dễ sảy ra các lỗi như :Việc phân tích SPSS nhưng bộ số liệu xấu, Cronbach Alpha / EFA / Tương quan/ Hồi quy không đạt kiểm định, biến quan sát bị loại bỏ quá nhiều, ma trận xoay các biến quan sát sắp xếp lộn xộn, khi hồi quy thì các nhân tố độc lập bị loại bỏ gần hết…..Tất cả những điều trên gây ảnh hưởng cho kết quả học tập thi cử của bạn rất nhiều

Vậy nên chúng tôi hỗ trợ nhận chạy SPSS, dịch vụ xử lý dữ liệu hướng dẫn chuyên sâu các loại nghiên cứu định lượng như sau:

Nhận phân tích định lượng, xử lý các loại dữ liệu bằng phần mềm SPSS, EVIEW, R, STATA, EXEL.

– Xử lý các mô hình VAR, VECM, ARIMA, PROBIT, TOBIT,

– Phân tích EFA, PCA …

– Nhận phân tích các loại mô hình nghiên cứu cho các loại đề tài về kinh tế, xã hội, tài chính, thống kê, hành vi, các loại điều tra nghiên cứu khác …

Các dạng nội dung hay phân tích cho một luận văn tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ :

 1. Thực hiện thống kê mô tả mẫu của nghiên cứu
 2. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha.
 3. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng phân tích nhân tố khám phá EFA.
 4. Kiểm định sự tương quan giữa các nhân tố
 5. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng Hồi quy tuyến tính.
 6. Kiểm định trung bình tổng thể (T-Test).
 7. Phân tích phương sai (ANOVA).
 8. Kiểm định Chi Square
 9. Kiểm định phi tham số (Sign Test; Wilcoxon Signed-Rank Test;Kruskal-Wallis; Chi bình phương; Kolmogorov-Smirnov).

3. Các lỗi hay gặp khi xử lý số liệu SPSS

 1. Xảy ra đa cộng tuyến, xảy ra tự tương quan
 2. Hệ số Cronbach Alpha nhỏ hơn 0.6, tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3, các biến quan sát bị loại không theo ý muốn.
 3. EFA không thỏa các yêu cầu kiểm định, ma trận xoay lung tung, nhân tố bị loại/gộp không theo ý muốn.
 4. Trong tương quan và hồi quy, các nhân tố bị loại không theo ý muốn. Giá trị R rất thấp
 5. Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn … không theo ý muốn.4. Các gói xử lý của Luận Văn Việt và chi tiết từng gói

– Thống kê mô tả

– Tạo biến nhân khẩu học

– Cronbach Alpha

– EFA

– Tương quan

– Hồi quy

– T-Test, ANOVA

Gói 1: Xử lý dữ liệu SPSS: Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội

Nội dung xử lý bao gồm:

 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Lưu ý: Đa cộng tuyến sẽ không nằm trong gói này, bởi vì đa cộng tuyến gây ra bởi các biến độc lập nên nếu bị tình trạng này, các bạn tham khảo giúp mình các gói số 2 – số 5.

Gói 2: Xử lý dữ liệu SPSS: ANOVA, T-Test

Nội dung xử lý bao gồm:

 • Tạo dữ liệu các biến định tính
 • Thực hiện phân tích T-Test, ANOVA kiểm định khác biệt trung bình theo yêu cầu

Gói 3: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach’s Alpha, EFA

Nội dung xử lý bao gồm:

 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.

Gói 4: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội

Nội dung xử lý bao gồm:

 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.

Gói 5: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, Thống kê mô tả

Nội dung xử lý bao gồm:

 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Thống kê mô tả: chạy bảng tần số, vẽ biểu đồ cơ cấu biến định tính; chạy bảng mô tả (mean, min, max) cho biến định lượng.

Gói 6: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, T-Test, ANOVA

Nội dung xử lý bao gồm:

 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn … theo ý muốn của bạn.

Gói 7: Xử lý dữ liệu SPSS: Cronbach Alpha, EFA, Tương quan Pearson, Hồi quy tuyến tính bội, T-Test, ANOVA, Thống kê mô tả

Nội dung xử lý bao gồm:

 • Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha ra kết quả tốt, thang đo thỏa mãn các yêu cầu kiểm định. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA các nhóm sẽ đảm bảo điều kiện hội tụ và phân biệt, không bị tình trạng biến nhảy lung tung, biến nhóm này nhảy sang nhóm khác. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Tương quan không bị loại các biến quan trọng muốn giữ lại.
 • Hồi quy với R bình phương hiệu chỉnh trên 0.5, các nhân tố không bị loại ngoài mong muốn, không bị đa cộng tuyến. Hoặc xử lý theo yêu cầu, mong muốn của bạn.
 • Kiểm định sự khác biệt biến phụ thuộc theo các đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp, học vấn … theo ý muốn của bạn.
 • Thống kê mô tả: chạy bảng tần số, vẽ biểu đồ cơ cấu biến định tính; chạy bảng mô tả (mean, min, max) cho biến định lượng.

5. Luận Văn Việt cam kết

5.1. Bảo mật thông tin

– Dữ liệu của các bạn là duy nhất, không giống với bất kỳ dữ liệu của ai khác

– Tất cả mọi thông tin cá nhân và dữ liệu nghiên cứu của các bạn đều được bảo mật tuyệt đối

– Cam kết không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào

– Mọi dữ liệu mà bạn gửi cho Luận Văn Việt sẽ tuyệt đối không bị rò rỉ.

5.2. Hỗ trợ sau khi giao dữ liệu

– Trong quá trình làm bài, nếu bạn có thắc mắc hay khó khăn trong quá trình làm bài có thể email cho Luận Văn Việt. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất với kiến thức có được để hỗ trợ bạn hoàn thành bài luận tốt nhất.

– Đối với các lỗi phát sinh do Luận Văn Việt xử lý có sơ sót, chúng tôi sẽ sửa lỗi nhanh nhất để bạn kịp làm bài.

– Sau khi nhận dữ liệu, nếu giảng viên có yêu cầu chỉnh sửa, Luận Văn Việt sẽ hỗ trợ miễn phí hoàn toàn. Trường hợp các thay đổi buộc phải làm lại dữ liệu từ đầu Luận văn Việt sẽ tính thêm một khoản phí bổ sung.

Bên cạnh dịch vụ nhận chạy mô hình SPSS, Luận văn Việt còn nhận xử lý số liệu spss, thuê chạy spss

6. Quy trình sử dụng dịch vụ spss của Luận Văn Việt

Bước 1: Bạn gặp khó khăn khi phân tích dữ liệu và muốn sử dụng các gói hỗ trợ của Luận Văn Việt, vui lòng gửi email tới hòm thư luanvanviet.group@gmail.com với các thông tin:

 • TIÊU ĐỀ MAIL: DV SPSS – GÓI XỬ LÝ BẠN CHỌN (1,2,3,4,5,6,7)
 • Mô hình nghiên cứu
 • Bảng câu hỏi
 • Dữ liệu hiện tại của bạn (nếu có)
 • Vấn đề bạn đang gặp và mong muốn của bạn về kết quả dữ liệu
 • Số điện thoại liên hệ

Bước 2: Luận Văn Việt tiếp nhận thông tin, tư vấn chi tiết để bạn hoàn thiện những chỗ còn thiếu sót và đưa ra hướng giải quyết vấn đề bạn đang gặp.

Bước 3: Sau khi trao đổi và thống nhất mọi thông tin, Luận Văn Việt báo chi phí và thời gian xử lý dữ liệu cho bạn.

Bước 4: Bạn vui lòng chuyển khoản đặt cọc 50% chi phí xử lý để xác nhận chắc chắn bạn sẽ nhận dữ liệu

7. Tầm quan trọng của phần mềm SPSS

SPSS được các nhà nghiên cứu sử dụng rộng rãi cho các nghiên cứu trong các lĩnh vực:

 • Tâm lý học, tội phạm học
 • Điều tra xã hội học: Đánh giá chất lượng dịch vụ công, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận của người dân.
 • Nghiên cứu kinh doanh: Dự định mua sản phẩm, xu hướng chấp nhận một sản phẩm, dịch vụ. Định vị thương hiệu trên các thuộc tính sản phẩm, dịch vụ
 • Nghiên cứu trong y sinh: Các ảnh hưởng của thuốc tới một nhóm bệnh lý, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sâu hại trong nông nghiệp…

SPSS cùng với AMOS còn cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật phân tích định lượng bậc cao như phân tích bằng phương tình cấu trúc (SEM) cho phép đo lường và kiểm định nhiều mô hình lý thuyết.

Ngoài ra, nhóm còn nhận viết thuê tiểu luận, chuyên đề, làm luận văn thuê, viết thuê assignment, thesis, dissertion, … các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản trị, nhân sự, logistic, tài chính, ngân hàng, bất động sản, marketing, hành vi … trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường.

Khi khó khăn về vấn đề phân tích kinh tế lượng hay gặp vấn đề về chạy SPSS hãy nhớ đến chúng tôi, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của bạn để có thể, hiểu rằng khách hàng của mình đang gặp phải khó khăn gì và cần những gì đem đến cho bạn những gì tốt nhất.

8. Dowload phần mềm kinh tế lượng 18 – PASW Statistics

PASW (trước đây là SPSS) là một chương trình sử dụng để phân tích thống kê. Từ năm 2009 trở về trước, nó được gọi với tên là SPSS nhưng từ năm 2009 trở đi nó được mang thương hiệu mới là PASW (Predictive Analytics SoftWare).

Phiên bản thông dụn hiện nay là 18.0 (cho Windows), 18.0 (cho Mac), và 18.0 (cho Linux). Nó có giấy phép độc quyền. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) là một trong những phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất để phân tích thống kê trong các ngành khoa học xã hội. Nó được tin dùng bở các nhà nghiên cứu thị trường, sức khỏe, các cuộc thăm dò của các công ty, chính phủ, các nhà nghiên cứu giáo dục và các tổ chức khác.

Dowload phần mềm tại đây:

Nguồn:luanvanviet.com

Từ khóa liên quan:xử lý số liệu spss, chạy spss thuê, ho tro spss, dịch vụ chạy spss, dịch vụ spss, dịch vụ xử lý số liệu spss, nhan chay spss, nhận chạy spss, thuê chạy spss, nhận chạy eview, nhận chạy stata