thanhnh    21/11/2013

Dịch vụ phân tích kinh tế lượng

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn luận văn thạc sĩ, nghiên cứu thị trường, Luận Văn Việt nhận làm luận văn theo phương pháp định lượng, phân tích dữ liệu thị trường, chạy và phân tích dữ liệu phần mềm SPSS, Eviews, Stata…  Chúng tôi nhận hỗ trợ, hướng dẫn chuyên sâu […]

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn luận văn thạc sĩ, nghiên cứu thị trường, Luận Văn Việt nhận làm luận văn theo phương pháp định lượng, phân tích dữ liệu thị trường, chạy và phân tích dữ liệu phần mềm SPSS, Eviews, Stata… 

nhan-chay-spss

Chúng tôi nhận hỗ trợ, hướng dẫn chuyên sâu các loại nghiên cứu định lượng như sau:

– Nhận phân tích, xử lý các loại dữ liệu bằng phần mềm SPSS, EVIEW, R, STATA, EXEL.

– Xử lý các mô hình VAR, VECM, ARIMA, PROBIT, TOBIT,

– Phân tích EFA, PCA …

– Nhận phân tích các loại mô hình nghiên cứu cho các loại đề tài về kinh tế, xã hội, tài chính, thống kê, hành vi, các loại điều tra nghiên cứu khác …

chay-eview

Các dạng nội dung hay phân tích cho một luận văn tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ:

1. Thực hiện thống kê mô tả mẫu của nghiên cứu

2. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng hệ số tin cậy CronbachAlpha.

3. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng phân tích nhân tố khám phá EFA.

4. Kiểm định sự tương quan giữa các nhân tố

5. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng Hồi quy tuyến tính.

6. Kiểm định trung bình tổng thể (T-Test).

7. Phân tích phương sai (ANOVA).

8. Kiểm định Chi Square

9. Kiểm định phi tham số (Sign Test; Wilcoxon Signed-Rank Test;Kruskal-Wallis; Chi bình phương; Kolmogorov-Smirnov).

stata_logo_blue (1)

Ngoài ra, nhóm còn nhận viết thuê tiểu luận, chuyên đề, làm luận văn thuê, viết thuê assignments, thesis, dissertion, … các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản trị, nhân sự, logistic, tài chính, ngân hàng, bất động sản, marketing, hành vi … trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường.