Công ty hợp danh là gì? Đặc điểm của công ty hợp danh

Nhiều tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty nhưng chưa hiểu rõ cấu trúc và đặc điểm mỗi doanh nghiệp là thế nào. Công ty hợp danh là một trong những tổ chức hợp pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Các thông tin về công ty hợp danh là gì? Điều kiện thành lập công ty hợp danh? Tư cách pháp nhân của công ty hợp danh là gì? Những chia sẻ sau của Luận Văn Việt sẽ giúp bạn có góc nhìn tổng quát nhất.

hinh-anh-cong-ty-hop-danh-la-gi-1

1. Khái niệm công ty hợp danh là gì?

Theo Điều 172 Luật Doanh nghiệp 68/2014, công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó quy định:

 • Công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên gọi. Ngoài các thành viên hợp danh, các công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
 • Thành viên công ty hợp danh phải là các cá nhân, chịu toàn bộ trách nhiệm của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

2. Điều kiện thành lập công ty hợp danh

2.1. Điều kiện thành lập công ty hợp danh

Theo quy định tại Điều 130 Luật Doanh nghiệp các cá nhân khi tham gia thành lập công ty hợp danh phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 1. Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;
 2. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 3. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

hinh-anh-cong-ty-hop-danh-la-gi-2

Ngoài ra các cá nhân tham gia thành lập công ty hợp danh không thuộc các trường hợp sau đây (Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp):

 1. Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 2. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
 3. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 4. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 5. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự
 6. Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
 7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Hiện tại Luận Văn việt đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ luận văn, dịch vụ spss, chạy kinh tế lượng,… Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm bài luận văn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ hoàn thành bài luận một cách tốt nhất.

2.2. Thủ tục thành lập công ty hợp danh:

Theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp các cá nhân khi tham gia thành lập công ty doanh nghiệp phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 2. Dự thảo Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 5. Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

2.3. Điều lệ công ty hợp danh

hinh-anh-cong-ty-hop-danh-la-gi-3

Link Download MIỄN PHÍ mẫu điều lệ công ty hợp danh:

download-buttom-lvv

3. Đặc điểm công ty hợp danh

Một số đặc điểm nổi bật của công ty hợp danh ở Việt Nam như sau:

3.1. Về thành viên công ty hợp danh là gì?

 • Có ít nhất hai thành viên sở hữu công ty chung gọi là thành viên hợp danh. Ngoài ra còn có thành viên góp vốn.
 • Điều kiện ràng buộc với thành viên hợp danh: Không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 
 • Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn của mình tại công ty cho người khác nếu chưa có sự đồng thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Xem thêm: Công ty liên doanh là gì? Ưu nhược điểm công ty liên doanh

3.2. Về thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

 • Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đúng và đủ số vốn như đã cam kết.
 • Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng số vốn như cam kết nếu gây thiệt hại cho công ty, phải chịu bồi thường thiệt hại cho công ty.
 • Thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

hinh-anh-cong-ty-hop-danh-la-gi-4

3.3. Tài sản của công ty hợp danh

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

 • Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty.
 • Tài sản tạo lập được mang tên công ty.
 • Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.
 • Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

3.4. Đại diện theo pháp luật và điều hành kinh doanh 

Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

4. Tư cách pháp nhân của công ty hợp danh 

Để xét về tư cách pháp nhân của công ty hợp danh, chúng ta xét rõ những điều lệ  công ty hợp danh như sau: 

 • Công ty hợp danh được thành lập hợp pháp. Đây là loại hình kinh doanh được pháp luật quy định và công nhận thành lập theo thủ tục, trình tự nhất định.
 • Các công ty hợp danh có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Khi thành lập công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung ngoài ra có thể thêm nhiều thành viên khác nếu muốn gọi thêm vốn.hinh-anh-cong-ty-hop-danh-la-gi-5
 • Công ty hợp danh nhân danh chính mình để tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
 • Công ty hợp danh có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân. Mặc dù pháp luật quy định thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nhưng thành viên hợp danh vẫn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản từ các thành viên sang cho công ty.

Theo đó, công ty hợp danh có tài sản độc lập, khi công ty hợp danh hoạt động bình thường, có khả năng tự chịu mọi trách nhiệm bằng tài sản của công ty thì nghĩa vụ của công ty hoàn toàn không liên quan đến tài sản của các thành viên hợp danh. Chỉ trong trường hợp tài sản của công ty không đủ để chịu trách nhiệm thì tài sản của các thành viên hợp danh mới được sử dụng đến.

Với những kiến thức về công ty hợp danh là gì ở trên, hy vọng bạn đã có thêm kiến thức về pháp luật và doanh nghiệp Việt Nam hiện tại. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, bạn vui lòng liên hệ với Luận Văn Việt qua số điện thoại: 0915 686 999 hoặc email: luanvanviet.group@gmail.com để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng.

Chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0915686999