Cải cách hành chính là gì? Nội dung cải cách hành chính

Hành chính là yếu tố cốt lõi trong công tác quản lý nhà nước, quản lý hành chính tốt và không bị lạc hậu đòi hỏi nhà nước luôn có những chính sách cải cách hợp lý. Vậy cải cách hành chính là gì? Cải cách hành chính nhà nước gồm những nội dung nào? Đừng ngần ngại rời đi, mà hãy cùng Luận Văn Việt khám phá nguồn kiến thức bổ ích này qua những chia sẻ bên dưới nhé.

Hình ảnh cải cách hành chính là gì 1

1. Khái niệm cải cách hành chính là gì? 

Cải cách hành chính được xem là một quá trình thay đổi lâu dài, liên tục tất cả các hoạt động của bộ máy nhà nước từ quyền lực hành pháp đến các hoạt động quản lý khác nhằm tối ưu hóa mục tiêu phát triển cộng đồng và toàn xã hội. 

Khái niệm cải cách hành chính cũng được hiểu là những thay đổi được thiết kế có chủ đích nhằm cải tiến từ những khâu cơ bản các hoạt động quản lý của bộ máy nhà nước như: lập kế hoạch, định thể chế, tổ chức, công tác cán bộ, chỉ huy, thông tin, phối hợp, kiểm tra và đánh giá.

Ngoài ra, theo một phương diện khác thì cải cách hành chính cũng chính là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và những phương pháp hành chính cũ nhằm xây dựng chế độ và các phương pháp hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính nhà nước.

Cải cách hành chính được đánh giá như việc nâng cao hiệu suất, cải tiến chế độ và các phương thức hành chính cũ, xây dựng chế độ và các phương thức hành chính cũ, nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của các tổ chức công.

Như vậy, có thể đúc kết lại về khái niệm cải cách hành chính là gì rằng: Cải cách hành chính là quá trình cải tiến có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý hành chính nhà nước đảm bảo cho nền hành chính quốc gia có hiệu quả, hiệu lực và hiện đại.

2. Nội dung cải cách hành chính nhà nước là gì?

Cải cách hành chính nhà nước đặt trọng tâm vào năm vấn đề chính hiện tại đó là: 

 • Cải cách thể chế hành chính nhà nước; 
 • Cải cách thủ tục hành chính; 
 • Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 
 • Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
 • Cải cách hành chính công.

hinh-anh-cai-cach-hanh-chinh-la-gi-2

2.1. Cải cách thể chế hành chính nhà nước

Là các hoạt động triển khai thực hiện Hiến pháp và rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật để xem xét, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. 

Theo đó, với nội dung cải cách hành chính nhà nước, một loạt luật quan trọng sẽ được ban hành và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thể chế lĩnh vực kinh tế, dân sự và nhiều lĩnh vực khác của xã hội. Qua đó, mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân tiếp tục được hoàn thiện, triển khai thực hiện và đổi mới sáng tạo, đồng thời công tác bổ biến và giáo dục pháp luật đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của Nhân dân, nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội của người dân.

2.2. Cải cách thủ tục hành chính

Là những hoạt động cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và các bộ, ngành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. 

Từ những cải cách thủ tục hành chính hiệu quả sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một ví dụ cụ thể về cải cách thủ tục hành chính năm 2018, chỉ tiêu các bộ đạt 81,78%, cao hơn 5,48% so với năm 2017 (năm 2017 giá trị là 76,30%). 

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là việc tập trung rà soát, sắp xếp, tinh giản biên chế, phân định và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cũng như xác định rõ hơn việc thực hiện chức năng xây dựng, ban hành thể chế, kế hoạch, chính sách, quản lý vĩ mô đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. 

Ngoài ra, việc tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp bộ máy của các cơ quan, đơn vị, khắc phục những trùng lặp, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đã bước đầu khắc phục được những chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã được sắp xếp, góp phần xây dựng một bộ máy tinh gọn, hợp lý, tương xứng với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của mỗi cơ quan; định rõ tính chất và các loại hình tổ chức trực thuộc để tham mưu và thực thi pháp luật.

2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Công tác đầu tư và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm đảm bảo nội dung xây dựng cải cách hành chính nhà nước được cải thiện qua từng bước nhằm phát triển bộ ngành riêng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước nói chung.

2.5. Cải cách tài chính công

Cải cách tài chính công nhằm tổ chức thực hiện công tác tài chính và ngân sách của quốc gia, đồng thời bổ sung những tiêu chí trong cải cách tài chính nhằm tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính và cơ chế tự chủ của mỗi cơ quan nhà nước. Cải cách hành chính công thường diễn ra đồng loạt ở cán Bộ, Cơ quan chính phủ ngang Bộ, Thanh tra chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

hinh-anh-cai-cach-hanh-chinh-la-gi-3

3. Vì sao cải cách thủ tục hành chính lại được xem là nội dung chính của cải cách hành chính?

Cải cách thủ tục hành chính được xem là nội dung chính của cải cách hành chỉnh bởi tính chất quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm mà cải cách hành chính mang lại.

 • Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính và thể hiện đầy đủ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và người dân, và là nội dung để lại cho toàn xã hội sự quan tâm nhất trong sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc dân.
 • Cải cách thủ tục hành chính được xem là yếu tố trọng điểm bởi vì dễ thực hiện hơn các nội dung cải cách khác, đủ nguồn lực để đáp ứng cải cách hiệu quả nhất.
 • Cải cách thủ tục hành chính giúp xác định rõ nét nhất các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp và cả cách xây dựng bộ máy phù hợp để có thể lựa chọn cho cán bộ, công chức nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc.
 • Cải cách thủ tục hành chính chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như cải cách trình độ cán bộ, nâng cao chất lượng thể chế, phân công thực hiện nhiệm vụ,…
 • Cải cách thủ tục hành chính là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua những cải cách thủ tục hành chính ấy, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân cũng như doanh nghiệp hiện tại.
 • Việc cải cách các thủ tục hành chính góp phần nâng cao hình ảnh của bộ máy nhà nước Việt Nam, nâng cao vai trò và xếp hạng của các địa phương về tính minh bạch. Từ đó thu hút được đầu tư nước ngoài, tác động tích cực đến nền kinh tế quốc dân.

Cải cách hành chính là gì dường như trở thành kiến thức hữu ích và cơ bản trong lĩnh vực cải cách nhà nước hiện tại. Áp dụng liên tục và thường xuyên cải cách hành chính nhà nước giúp bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân đồng thời phát triển nền kinh tế quốc dân.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì khi tìm hiểu về cải cách hành chính, bạn vui lòng liên hệ với trang Luận Văn Việt của chúng tôi qua số điện thoại: 0915 686 999 hoặc qua email: luanvanviet.group@gmail.com để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết của chúng tôi!

Nguồn: Luanvanviet.com

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0915686999