5 Bước Viết Mở Bài Essay Đơn Giản Cho Mọi Dạng Bài Essay

5/5 - (3 bình chọn)

Cách viết mở bài essay giúp bạn định hình một cách rõ ràng nhất về nội dung và bố cục mà bạn cần viết sao cho thật sự thu hút, lôi cuốn. Nhằm giúp bạn có được kết quả bài essay tốt nhất, Luận Văn Việt sẽ hướng dẫn bạn cách viết mở bài essay sao cho thật hay kèm ví dụ cụ thể cho mọi dạng bài Essay.

hinh-anh-cach-viet-mo-bai-essay-1

Dưới đây là các bước viết mở bài essay thu hút độc giả là nền tảng cho 1 bài essay chất lượng.

1. Bước 1: Câu chủ đề (Hook)

Bắt đầu bằng một câu chủ đề thú vị hoặc gây chú ý. Câu này nên kích thích sự tò mò của độc giả và làm cho họ muốn đọc tiếp.

 • Câu chủ đề có thể là một câu chuyện, trích dẫn, câu hỏi, thống kê, sự mâu thuẫn, hoặc tình huống tưởng tượng.

Ví dụ: “Picture this: You’re standing at the edge of a cliff, the wind whipping through your hair, and the world spread out before you in all its breathtaking beauty.”

2. Bước 2: Nhắc lại đề bài (Give background information)

Sau câu chủ đề, bạn nên nhắc lại đề bài giúp độc giả dễ hình dung qua ngữ cảnh của chủ đề hoặc vấn đề bạn sẽ thảo luận trong bài viết. 

Ví dụ: “In recent years, the rise of extreme sports has captured the imagination of adventure seekers around the world. People are pushing the boundaries of what’s possible, and the thrill of these activities is undeniable.”

3. Bước 3: Câu luận điểm chính (Thesis Statement)

Cuối mở bài, cung cấp một câu tóm tắt hoặc luận điểm chính của bạn, được gọi là thesis statement. Đây là một phần quan trọng của mở bài và xác định hướng mà bài viết của bạn sẽ theo đuổi.

 • Thesis statement thường xuất hiện ở cuối đoạn mở bài.

Ví dụ: “In this essay, I will argue that while extreme sports provide an adrenaline rush and a sense of accomplishment, they also come with significant risks and societal consequences that should not be ignored.”

Ngoài ra, bạn cần lưu ý khi làm bài essay là cần phải sử dụng những từ nối trong essay để bàu viết được mạch lạc trôi chảy nhất.

4. Bước 4: Nếu ngắn gọn cấu trúc bài viết (Map your essay’s structure)

Trước khi kết thúc mở bài, có thể đề cập ngắn gọn về cấu trúc tổng thể của bài viết. Điều này giúp độc giả biết đoạn thân bài sẽ thảo luận về những gì.Tùy vào loại bài essay để nêu thêm phần cấu trúc này cho phù hợp.

Ví dụ: “In the following paragraphs, I will explore the thrill of extreme sports, the potential dangers associated with them, and the societal impact of this growing trend.”

5. Bước 5: Kiểm tra và chỉnh sửa (Check and revise)

 • Sau khi viết mở bài, đảm bảo kiểm tra cú pháp, ngữ pháp và chính tả để đảm bảo rằng nó rõ ràng và chính xác.
 • Đảm bảo rằng mở bài phù hợp với mục tiêu và nội dung của bài viết.

Mở bài essay này giúp độc giả hiểu về chủ đề và mục tiêu của bài viết ngay từ phần đầu. Nó cũng tạo sự hấp dẫn và tò mò, khuyến khích độc giả đọc tiếp để tìm hiểu thêm.

hinh-anh-cach-viet-mo-bai-essay-3

6. 8 cấu trúc nâng cao viết mở bài essay CỰC ấn tượng

Các cấu trúc nâng cao trong cách viết mở bài essay có thể giúp bạn tạo sự ấn tượng mạnh mẽ và thu hút độc giả. Dưới đây là một số cấu trúc nâng cao mà bạn có thể sử dụng:

Rhetorical Question (Câu hỏi tu từ) 

 • Đặt một câu hỏi không cần phải trả lời ngay lập tức để kích thích tương tác của độc giả. 
 • Ví dụ: “Have you ever wondered what it’s like to walk on the moon?”

Anecdote (Câu chuyện ngắn)

 • Một câu chuyện ngắn liên quan đến chủ đề của bạn có thể tạo sự kết nối với độc giả. 
 • Ví dụ: “Let me tell you about the time I climbed a mountain, and what I learned from that experience.”

Contrast (So sánh) 

 • Bắt đầu bằng việc so sánh hai khía cạnh hoặc quan điểm trái ngược nhau về chủ đề. 
 • Ví dụ: “While some see technology as a blessing, others view it as a curse.”

Quotation (Trích dẫn)

 • Sử dụng một trích dẫn nổi tiếng hoặc ý nghĩa liên quan đến chủ đề. 
 • Ví dụ: “As Albert Einstein once said, ‘Imagination is more important than knowledge.'”

Startling Statistic (Số liệu thống kê đáng ngạc nhiên)

 • Bắt đầu bằng việc đưa ra một số liệu thống kê hoặc dữ liệu ấn tượng liên quan đến chủ đề. 
 • Ví dụ: “Did you know that over 60% of the world’s population now has access to the internet?”

Historical Context (Ngữ cảnh lịch sử)

 • Đưa ra một ví dụ hoặc sự kiện lịch sử liên quan đến chủ đề để làm nền tảng cho bài viết. 
 • Ví dụ: “Throughout history, humans have been fascinated by the mysteries of the cosmos.”

Personal Reflection (Suy tư cá nhân)

 • Bắt đầu bằng việc chia sẻ suy nghĩ hoặc cảm xúc cá nhân về chủ đề. 
 • Ví dụ: “I often find myself pondering the meaning of life and our place in the universe.”

Controversial Statement (Tuyên bố gây tranh cãi)

 • Đưa ra một tuyên bố gây tranh cãi liên quan đến chủ đề để kích thích suy nghĩ của độc giả. 
 • Ví dụ: “The idea that climate change is a hoax is still a topic of heated debate.”

Chọn một trong những cấu trúc trên phụ thuộc vào chủ đề và mục tiêu của bạn trong bài viết. Điều quan trọng là mở bài cần phải thúc đẩy sự tò mò và tương tác của độc giả, làm họ muốn đọc tiếp để tìm hiểu về chủ đề của bạn.

7. Cách viết mở bài narrative essay hiệu quả

7.1. Ví dụ đề tài

Topic: The hike that changed my life” or “An encounter I’ll never forget: A narrative essay

Ex:

“It was a crisp autumn morning, and I stood at the edge of the forest, the leaves crunching beneath my boots. Little did I know that this hike would change my life forever.”

7.2. Cách mở bài essay hay

Việc viết mở bài cho một bài viết loại “narrative essay” là quan trọng vì nó giúp định hình và mục tiêu của câu chuyện bạn sẽ kể. Dưới đây là một số cách để viết mở bài narrative essay hiệu quả:

 • Bắt đầu từ một sự kiện thú vị hoặc một khoảnh khắc đặc biệt mà bạn đã trải qua. Điều này có thể là một trải nghiệm cá nhân, một sự kiện cuộc sống quan trọng, hoặc một tình huống đặc biệt.
 • Bắt đầu từ một câu chuyện ngắn giúp tạo sự kết nối ban đầu giữa bạn và độc giả.
 • Sử dụng đối thoại giữa các nhân vật hoặc một câu chuyện dựa trên một cuộc trò chuyện.
 • Sử dụng câu hỏi retorik (rhetorical question) mà không cần phải trả lời. Câu hỏi này thường khích lệ độc giả suy tư về chủ đề.
 • Thể hiện cảm xúc hoặc tâm trạng để độc giả hiểu rõ tâm trạng của câu chuyện.
 • Sử dụng một trích dẫn (quotation) để bắt đầu câu chuyện của bạn và làm nổi bật một ý hay một suy nghĩ quan trọng.
 • Tiết lộ chủ đề chính hoặc thông điệp chính của câu chuyện ngay từ phần mở bài để độc giả biết điều gì sẽ xảy ra.
 • Tạo sự bất ngờ bằng một sự kiện hoặc tình huống bất ngờ mà độc giả không thể dự đoán.
 • Sử dụng một từ hoặc cụm từ tiếng Anh quan trọng (Powerful Word or Phrase) có thể tóm gọn ý chính của câu chuyện.

Tuy nhiên, không chỉ có cách viết mở bài quyết định sự thành công của narrative essay. Quan trọng nhất là bạn phải chắc chắn rằng mở bài liên quan chặt chẽ đến chủ đề chính của câu chuyện và tạo sự kết nối giữa độc giả và những gì bạn muốn truyền đạt.

8. Cách viết mở bài argument essay hiệu quả

8.1. Ví dụ đề tài

Topic: “Enhancing comprehensive climate change education”

Ex: “In today’s world, there is an undeniable consensus among scientists that our planet is facing a crisis—climate change. Yet, as we look around, it becomes evident that there is still a wide gap in public awareness and understanding of this critical issue. When I recently asked a group of high school students about their knowledge of climate change, most responded with uncertainty or misinformation. This raises a pressing question: Are we doing enough to educate the next generation about the urgent need to combat climate change and its consequences?”

Trong ví dụ trên, mở bài đặt vấn đề về tầm quan trọng của giáo dục về biến đổi khí hậu và trình bày một ví dụ thực tế về sự thiếu hiểu biết về vấn đề này trong tầng lớp trẻ. Mở bài tạo ra một căn cơ thuyết phục cho bài viết argument về việc cần tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu.

8.2. Cách mở đầu bài essay

 • Sử dụng một con số, sự kiện hoặc thống kê đáng chú ý liên quan đến chủ đề của bạn để bắt đầu mở bài.
 • Sử dụng một câu chuyện hoặc ví dụ liên quan trực tiếp đến vấn đề mà bạn sẽ tranh luận.
 • Đặt một câu hỏi gây tranh cãi mà độc giả cần phải suy nghĩ và trả lời qua bài viết của bạn.
 • Sử dụng một trích dẫn quen thuộc hoặc câu nói nổi tiếng có sức thuyết phục liên quan đến chủ đề của bạn.
 • Sử dụng một sự kiện hoặc thực tế bất ngờ để làm độc giả ngạc nhiên và muốn tìm hiểu thêm.
 • Đưa ra một tình huống tưởng tượng hoặc kịch bản trong tương lai để đánh giá tác động của vấn đề.

9. Cách viết mở bài opinion essay hay nhất

9.1. Ví dụ đề tài

Topic: The Impact of Social Media on Society” (Tác động của Mạng xã hội đối với Xã hội).

Ex: “In the digital age, social media platforms have become an integral part of our daily lives. From the moment we wake up to the minute we go to bed, we are immersed in a world of likes, shares, and status updates. While some argue that these platforms have revolutionized the way we connect and communicate, I firmly believe that they have had a profound impact on society, one that demands our careful consideration and reflection.”

Trong ví dụ này, mở bài bắt đầu bằng việc đề cập đến vai trò của mạng xã hội trong cuộc sống hàng ngày và sau đó đặt ra quan điểm của tác giả về tác động của chúng đối với xã hội. Mở bài này nêu quan điểm của tác giả về tác động của mạng xã hội và phân tích chi tiết trong bài viết.

9.2. Cách mở bài essay

 • Sử dụng một câu chuyện hoặc trải nghiệm cá nhân liên quan đến quan điểm của bạn. 
 • Trình bày một tình huống hoặc kịch bản trong tương lai để làm rõ quan điểm của bạn.
 • Đặt một câu hỏi mà độc giả cần phải suy nghĩ về và muốn tìm hiểu quan điểm của bạn.
 • Sử dụng một trích dẫn từ một chuyên gia hoặc tác giả nổi tiếng liên quan đến chủ đề để làm rõ quan điểm của bạn.

10. Cách viết mở bài cause and effect essay hiệu quả

10.1. Ví dụ đề tài

Topic: “The Impact of Smartphone Addiction on Mental Health” (Tác động của Nghiện Smartphone đối với Tâm Lý).

Ex:

“In today’s fast-paced world, it’s nearly impossible to find someone who doesn’t own a smartphone. These devices have transformed the way we live, work, and connect with others. However, with the increasing reliance on smartphones, there is a growing concern about their impact on mental health. The constant notifications, the fear of missing out (FOMO), and the addiction to screens have given rise to a new phenomenon: smartphone addiction, and its consequences on mental well-being are undeniable.”

Trong ví dụ này, mở bài đặt vấn đề về tầm quan trọng của smartphone trong cuộc sống hiện đại và sau đó đề cập đến mối quan tâm về tác động của nghiện smartphone đối với tâm lý. Mở bài thiết lập nền tảng cho việc khám phá các nguyên nhân và kết quả của tình trạng này trong toàn bài viết.

10.2. Cách mở bài essay hay

Mở bài “cause and effect essay” giúp độc giả hiểu rõ về vấn đề bạn sẽ phân tích và mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Dưới đây là cách viết mở bài cause and effect essay một cách hiệu quả:

 • Đưa ra vấn đề cụ thể mà bạn sẽ tìm hiểu về nguyên nhân và kết quả.
 • Mô tả nguyên nhân hoặc kết quả chính
 • Sử dụng dữ liệu hoặc thống kê để minh họa mức độ tác động của vấn đề. 
 • Đặt ra một câu hỏi hoặc thách thức liên quan đến nguyên nhân và kết quả mà bạn sẽ khám phá trong bài viết. 

Khẳng định rõ ràng về quan điểm của bạn về nguyên nhân và kết quả của vấn đề. Lời khẳng định này sẽ là nền tảng cho toàn bộ bài viết.

11. Mẫu mở bài essay độc đáo

Để giúp bạn hình dung rõ ràng hơn về phần mở bài essay, Luận Văn Việt sẽ cung cấp cho bạn một ví dụ điển hình về phần đầu essay. Bài essay này nhận được sự đánh giá rất cao không chỉ từ các thầy cô giảng dạy chuyên ngành mà còn được lấy làm bài mẫu cho rất nhiều ngành khác nhau.

Essay về lịch sử của chữ nổi Braille.

The invention of Braille marked a major turning point in the history of disability. The writing system of raised dots, widely used by blind and visually impaired people, was developed by Louis Braille in nineteenth-century France. 

Although it initially met with resistance from sighted people, Braille eventually became central to blind people’s education and autonomy, giving them unprecedented access to cultural activities and social participation. 

The idea of tactile reading was not entirely new; Braille adapted and simplified existing methods to create the first writing system specifically for blind people. But its success depended on acceptance among sighted people before the social status of blindness could truly be transformed, and this process was shaped by broader debates about disabled people’s place in society.

Dịch:

Việc phát minh ra chữ nổi Braille đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử của người khuyết tật. Hệ thống chữ viết của các dấu chấm nổi, được sử dụng rộng rãi bởi những người mù và khiếm thị, được phát triển bởi Louis Braille ở Pháp thế kỷ XIX.

Mặc dù ban đầu nó vấp phải sự phản đối từ những người khiếm thị, nhưng Braille cuối cùng đã trở thành trung tâm trong giáo dục và quyền tự chủ của người mù, cho phép họ tiếp cận các hoạt động văn hóa và tham gia xã hội chưa từng có.

Ý tưởng về đọc xúc giác không hoàn toàn mới; Braille đã điều chỉnh và đơn giản hóa các phương pháp hiện có để tạo ra hệ thống chữ viết đầu tiên dành riêng cho người mù. 

Nhưng thành công của nó phụ thuộc vào sự chấp nhận của những người khiếm thị trước khi địa vị xã hội của người mù thực sự có thể được chuyển đổi và quá trình này được hình thành bởi các cuộc tranh luận rộng rãi hơn về vị trí của người khuyết tật trong xã hội.

Kết bài cũng như mở bài, cũng cần có những tips và cách viết sao cho ấn tượng. Chắc chắn bạn không nên bỏ lỡ cách viết conclusion cho essay từ A đến Z cùng mẫu tham khảo miễn phí!

12. Lưu ý trước khi viết mở bài essay

Trước khi đến với phần hướng dẫn cách viết mở bài essay, chúng tôi sẽ gửi đến bạn một vài lưu ý mà bạn cần chú ý trước khi bắt tay vào viết phần mở bài essay.

 • Lập dàn ý cho bài essay của bạn

Lập dàn ý là một bước quan trọng trong việc tập hợp các ý tưởng của bạn về một chủ đề và đảm bảo rằng bạn bao quát chủ đề một cách kỹ lưỡng nhất có thể. 

Vì hầu hết các câu mở bài essay đều tóm tắt hoặc cho biết nội dung chính của bài essay.

Dàn ý này sẽ giúp bạn hình thành lời mở bài essay cũng như phần thân bài của mình. Các luận cứ của thân bài có thể được sử dụng để làm nội dung cốt lõi cho phần mở bài essay. 

Đồng thời giúp mở bài essay chất lượng, logic, vừa thể hiện sự chặt chẽ và lôi cuốn hơn cho người đọc bằng những lý lẽ thuyết phục ấy.

 • Chọn lọc luận điểm cho phần mở bài essay

Như đã nói ở trên, bạn có thể sử dụng luận điểm chính của bài để đưa vào phần mở bài. Tuy nhiên, bạn cần phải chọn lọc luận điểm hay nhất, súc tích nhất để làm câu chủ đề chính.

Ngoài ra, trong phần mở bài, bạn cần nêu được cách tiếp cận mà bạn sẽ thực hiện để nghiên cứu đề tài này. Bạn cũng có thể đưa ra ý kiến ​​của mình về chủ đề trong khi vẫn giữ nguyên các luận điểm còn lại.

 • Sáng tạo mở bài

Đối với các bài essay học thuật, bạn cần thực hiện theo đúng chuẩn các yêu cầu của giảng viên và môn học. Tuy nhiên với những bài essay cá nhân, bạn lại được khuyến khích nên có một mở đầu thật sáng tạo. Một mở đầu độc đáo, mới lạ sẽ giúp bạn thu hút sự chú ý của người đọc, cụ thể là giảng viên và các bạn học trong lớp. Ở các nước phương tây, sự sáng tạo luôn nhận được sự ủng hộ và đánh giá rất cao.

Ví dụ: Thay vì bạn mở đầu bằng những thực tiễn hoặc lý luận quen thuộc trong sách vở, hãy sử dụng một câu nói, một câu thơ, hay một châm ngôn để mở đầu, dẫn dắt vào vấn đề nghiên cứu của bài essay.

Trước khi bắt đầu tiến hành vào viết mở bài, bạn đã phải hình dung và phác thảo được cấu trúc bài. Thật buồn nếu bạn chưa có. Đừng lo, Luận Văn Việt đã tổng hợp sẵn hướng dẫn + mẫu cấu trúc viết essay chuẩn được đúc kết qua 18 năm trong nghề!

hinh-anh-cach-viet-mo-bai-essay-2

Trên đây là các  hướng dẫn cụ thể cách viết mở bài essay và ví dụ cụ thể dành cho bạn. Bạn có thể tham khảo và vận dụng chúng vào bài essay của mình. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn hoàn thành thật tốt bài essay của mình.

Bạn có thể tham khảo thêm Essay là gì? Hướng dẫn cách viết essay đơn giản mà cuốn hút để có thêm nhiều kiến thức cũng như cách làm bài essay.

Nếu bạn có nhu cầu thuê viết essay hoặc gặp khó khăn khi viết mở bài essay, hãy liên hệ với Luận Văn Việt qua số điện thoại 0915 686 999 hoặc qua email luanvanviet.group@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ.

5/5 (1 Review)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan