Nam Nguyen    08/02/2018

Các phương thức cho vay của Ngân hàng thương mại theo Luật định

Các phương thức cho vay của Ngân hàng thương mại được quy định rõ tại Chương II, mục 1, Điều 27 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Cụ […]

Các phương thức cho vay của Ngân hàng thương mại được quy định rõ tại Chương II, mục 1, Điều 27 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Cụ thể, Các tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay (bao gồm 9 phương thức) như sau:

9 Phương thức cho vay của Ngân hàng thương mại

Cho vay từng lần:

Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết thỏa thuận cho vay.

Cho vay hợp vốn:

Là việc có từ hai tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cho vay đối với khách hàng để thực hiện một phương án, dự án vay vốn.

Các phương thức cho vay của Ngân hàng thương mại theo Luật định

Các phương thức cho vay của Ngân hàng thương mại theo Luật định

Một số dịch vụ hỗ trợ làm tiểu luận, báo cáo của Luận văn Việt:

+ Thuê viết luận văn

+ Làm luận án tiến sĩ thuê

+ Viết essay tiếng anh

Cho vay lưu vụ:

Là việc tổ chức tín dụng thực hiện cho vay đối với khách hàng để nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm.

Theo đó, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận dư nợ gốc của chu kỳ trước tiếp tục được sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo nhưng không vượt quá thời gian của 02 chu kỳ sản xuất liên tiếp.

Cho vay theo hạn mức:

Tổ chức tín dụng xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, tổ chức tín dụng thực hiện cho vay từng lần. Một năm ít nhất một lần, tổ chức tín dụng xem xét xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này.

Cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng:

Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi mức cho vay dự phòng đã thỏa thuận. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay dự phòng nhưng không vượt quá 01 (một) năm.

Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán:

Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán. Mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian tối đa 01 (một) năm.

Cho vay quay vòng:

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay đối với nhu cầu vốn có chu kỳ hoạt động kinh doanh không quá 01 (một) tháng, khách hàng được sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ hoạt động kinh doanh trước cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không vượt quá 03 (ba) tháng.

Cho vay tuần hoàn (rollover):

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay ngắn hạn đối với khách hàng với điều kiện:

a) Đến thời hạn trả nợ, khách hàng có quyền trả nợ hoặc kéo dài thời hạn trả nợ thêm một khoảng thời gian nhất định đối với một phần hoặc toàn bộ số dư nợ gốc của khoản vay;

b) Tổng thời hạn vay vốn không vượt quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân ban đầu và không vượt quá một chu kỳ hoạt động kinh doanh;

c) Tại thời điểm xem xét cho vay, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng;

d) Trong quá trình cho vay tuần hoàn, nếu khách hàng có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng thì không được thực hiện kéo dài thời hạn trả nợ theo thỏa thuận.

Các phương thức cho vay khác

Được kết hợp các phương thức cho vay quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều này, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khoản vay.

Các phương thức cho vay trên đây đang rất phù hợp với tình trạng thực tế cho vay của các Ngân hàng thương mại hiện nay.

Top từ khóa liên quan: phương thức cho vay, các hình thức cho vay, các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại, phương thức cho vay là gì, các phương thức cho vay của ngân hàng thương mại, điều kiện cho vay của ngân hàng thương mại, tín dụng ngân hàng thương mại, các hình thức cho vay của ngân hàng, thực trạng cho vay của ngân hàng thương mại, các phương thức cho vay, khái niệm cho vay của ngân hàng thương mại, khái niệm cho vay, luật ngân hàng thương mại, hình thức cho vay, cho vay từng lần là gì

Các phương thức cho vay của Ngân hàng thương mại theo Luật định
Rate this post