Tải 10 Bài Mẫu Essay Cause And Effect Tặng 200+ Đề Tài

Đánh giá

Cause and effect essay là dạng bài essay phổ biến nhất yêu cầu người viết cần trình bày các nguyên nhân – kết quả từ một sự kiện, vấn đề nào đó và thường gặp phải trong các bài Writing kiểm tra năng lực trong Tiếng Anh. Sau đây, Luận văn việt sẽ tổng hợp 200 đề tài kèm 10 bài mẫu essay cause and effect mới nhất, hay nhất ở bài viết này. Mời các bạn tham khảo ngay!

Bài mẫu essay cause and effect

1. Bài mẫu essay cause and effect of social media hay nhất

Topic: Effects of Social Media on Young People

3 lưu ý khi viết đề tài: 

 • Đây là một dạng đề tài nói về các vấn đề nóng trong xã hội nên các bạn cần phải cung cấp được những thông tin của tác động mà xã hội đã và đang nhìn nhận rõ ràng. 
 • Các bạn cũng có thể phối hợp với việc nêu lên nguyên nhân và sự ảnh hưởng của bài viết để giải thích một cách rõ ràng và mạch lạc hơn.
 • Các bạn cần đưa ra những lập luận của các bạn trẻ đang sử dụng mạng xã hội là như thế nào, việc sử dụng đó nhằm mục đích là tốt hay xấu và những sự tác động đó đến những đối tượng ra sao.

2. Bài mẫu essay cause and effect video game mới nhất

Topic: Causes and effects of video game addiction

2 lưu ý khi viết nội dung đề tài: 

 • Các bạn cần nêu ra các nguyên nhân tác động đến các bạn trẻ hiện nay là bỏ quá nhiều thời gian vào việc chơi game như: những áp lực, thay đổi của cuộc sống, yếu tố công việc, do sự lười biếng,…
 • Qua đó, đưa ra những thông tin về ảnh hưởng của việc quá nghiện chơi game của nhiều bạn trẻ ngày nay như: thi không qua môn khi còn học đại học, lười làm việc khiến công việc thụt lùi không thể thăng tiến,…

3. Bài mẫu essay cause and effect homelessness miễn phí

Topic: Causes and effects of Homelessness

3 lưu ý khi viết nội dung: 

 • Đối với phần về cause, các bạn cần đưa ra được các nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô gia cư như: mức sống của con người không được cân bằng, việc lạm dụng trong sử dụng tài sản, lạm phát…
 • Đối với phần về effect, các bạn cần đưa ra được những yếu tố tác động nếu các quốc gia tiếp tục kéo dài tình trạng vô gia cư như: không được sự chăm sóc từ y tế cộng đồng, xã hội nghèo…
 • Để nội dung đạt được kết quả cao, các bạn có thể đưa ra thêm thông điệp đối với những nước đang có nhiều tình trạng vô gia cư xảy ra.

4. Bài mẫu essay cause and effect poverty xuất sắc nhất

Topic: Causes and effects of poverty

3 lưu ý khi viết về đề tài poverty: 

 • Trong dạng bài này, các bạn nên dành một phần nhỏ nội dung để định nghĩa poverty là gì và lý giải rõ thuật ngữ này để người đọc hiểu được một cách chính xác nhất.
 • Trong phần về cause, các bạn cần đưa ra được các nguyên nhân dẫn đến sự nghèo đói.
 • Trong phần về effect, các bạn cần đưa ra được những nhân tố tác động đến sự nghèo đói và sự ảnh hưởng của nó đến các cá nhân nói riêng và toàn xã hội nói chung.

5. Bài mẫu essay cause and effect Technology đạt điểm cao nhất

Topic: Technology in our life

2 lưu ý khi viết về nội dung: 

 • Công nghệ hóa hiện đại hóa đang phát triển vô cùng nhanh chóng và góp phần đóng vai trò rất lớn trong cuộc sống của chúng ta hiện nay. Chính vì vậy, các bạn cần phải nêu bật được tầm quan trọng của công nghệ trong đời sống hiện nay.
 • Sau đó, các bạn sẽ nêu ra quan điểm, lý lẽ để giải thích rằng bên cạnh sự phát triển đó thì công nghệ vẫn đi đôi rất nhiều ảnh hưởng của tiêu cực.

6. Bài mẫu essay cause and effect smoking ấn tượng nhất

Topic: Cause and effect on smoking

2 lưu ý cần đạt khi viết về nội dung: 

 • Đối với phần về cause, các bạn cần phải nêu ra được những nguyên nhân tại sao mọi người vẫn hút thuốc dù trên truyền thống, báo chí, thậm chí trên mỗi bao bì, nhãn mác đều đã có những hình ảnh phản ánh ảnh hưởng tiêu cực của nó.
 • Đối với phần về effect, các bạn nên nêu ra các thông tin, số liệu được thống kê bởi các công ty uy tín nhằm chỉ ra rõ tác hại nguy hiểm của việc tiếp tục hút thuốc..

7. Bài mẫu essay cause and effect internet được nhiều lượt tải về nhất

Topic: Internet Improves Quality Of Life

2 lưu ý về nội dung khi viết đề tài: 

 • Đối với phần về cause, các bạn nên nêu ra những nguyên nhân mà Internet đã và đang có những ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống.
 • Đối với phần về effect, các bạn cần nêu ra những tác động của Internet đối với đời sống con người như: con người có thể sẽ bị phụ thuộc nhiều hơn vào mạng Internet, dễ dẫn đến các bệnh như trầm cảm…

8. Bài mẫu essay cause and effect of unemployment chuẩn nhất

Topic: What are the causes and effects of unemployment

2 lưu ý khi viết đề tài: 

 • Trong phần thân bài của đề tài này, các bạn cần nêu ra được một số ví dụ cụ thể từ các số liệu về tình trạng thất nghiệp mới nhất trong xã hội hiện nay.
 • Trong phần về effect, các bạn cần phải nhấn mạnh chủ điểm vào vấn đề thất nghiệp trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng như nào đến đời sống và xã hội hiện nay.

9. Bài mẫu essay cause and effect health đạt giải nhất

Topic: The percentage of overweight children in western society has increased by almost 20% in the last ten years. Discuss the causes and effects of this disturbing trend.

2 lưu ý khi viết nội dung của đề tài: 

 • Khi viết về đề bài này, trong phần nguyên nhân các bạn nên chỉ ra rõ tại sao nhiều trẻ em nhỏ lại bị thừa cân nhiều trong đời sống hiện nay. 
 • Đối với phần về effect, các bạn phải nêu ra được ảnh hưởng của việc thừa cân nặng đối với sức khỏe trẻ như: Chúng gây ra nhiều loại bệnh lý nguy hiểm, trẻ em gặp khó khăn trong việc vui chơi, học tập,…

10. Bài mẫu essay cause and effect of Global Warming đạt điểm cao nhất

Topic: Causes, Effects and Solutions to Global Warming

2 lưu ý khi viết nội dung của đề tài: 

 • Trong phần mở đầu, các bạn nên nêu ra rõ tầm quan trọng của thế giới tự nhiên đối với đời sống của con người hiện nay.
 • Trong phần thân bài, các bạn nên nêu ra những quan điểm về nguyên nhân và sự tác động của sự nóng lên toàn cầu..
 • Trong phần kết luận, các bạn nên nêu ra một thông điệp để người đọc sẽ thay đổi để những tác động tiêu cực cũng được thay đổi theo và những tác động tích cực sẽ tiếp tục trong quá trình được thực hiện.

11. 200 đề tài essay cause and effect hay nhất

200 đề tài essay cause and effect hay nhất

Causes and Effects in Society and Culture:

 1. The causes and effects of the rise in mobile phone usage in daily life.
 2. The development of social media and its impact on social relationships.
 3. The influence of beauty standards in advertisements on body image.
 4. The impact of mass media on societal perceptions and behaviors.
 5. Causes and effects of the increase in online cyberbullying among teenagers.
 6. The growth of cancel culture and its implications for freedom of speech.
 7. The causes and effects of the body positivity movement.
 8. The relationship between financial illiteracy and personal financial struggles.
 9. The rise of prequels in entertainment and their impact on original works.
 10. The causes and effects of the surge in online dating applications.

Causes and Effects in Science and Technology:

 1. The development of artificial intelligence and its diverse impacts.
 2. Causes and effects of the advancement of self-driving cars.
 3. The influence of renewable energy sources on climate change.
 4. The effects of Industry 4.0 on the job market and work environment.
 5. Causes and effects of the growth of space tourism.
 6. The impacts of scientific advancements on human lifespan.
 7. The effects of smart technology on urban transportation and the environment.
 8. The rise of telemedicine and its impact on healthcare delivery.
 9. Causes and effects of the Internet of Things (IoT) connectivity.
 10. The effects of e-sports on the traditional sports landscape.

Causes and Effects in Environment and Conservation:

 1. Causes and effects of global climate change.
 2. The impact of plastic pollution on the environment and human health.
 3. Causes and effects of nuclear energy utilization.
 4. The consequences of protecting wilderness areas.
 5. The environmental effects of mining and extraction activities.
 6. The effects of transitioning to green energy sources.
 7. The implications of smart technology on urban sustainability.
 8. The impacts of protecting endangered species.
 9. Causes and effects of climate change on global agriculture.
 10. The significance of green energy adoption.

Causes and Effects in Politics and Society:

 1. Causes and effects of addressing social justice.
 2. The rise of populism and its impact on global politics.
 3. The importance of gender equality and women’s rights.
 4. The consequences of banning political slogans.
 5. Causes and effects of the spread of misinformation.
 6. Freedom of speech and managing fake information.
 7. The outcomes of financial crises and inequality.
 8. The impacts of national security measures.
 9. Causes and effects of social media activism.
 10. The effects of nationalism on international relations.

Causes and Effects in Health and Medicine:

 1. The effects of universal healthcare systems.
 2. The impact of genetic engineering on health.
 3. The ethical implications of animal testing.
 4. The consequences of mental health awareness campaigns.
 5. The effects of mandatory vaccination policies.
 6. The implications of telemedicine and remote healthcare.
 7. The influence of the pharmaceutical industry on healthcare.
 8. The consequences of the opioid crisis.
 9. The effects of alternative medicine practices.
 10. Causes and effects of the obesity epidemic.

Causes and Effects in Education and Learning:

 1. The outcomes of standardized testing in education.
 2. The impact of technology on traditional education.
 3. The pros and cons of homeschooling.
 4. The effects of arts education on student development.
 5. The impact of student loan debt on education choices.
 6. The consequences of gender-segregated education.
 7. The implications of online learning platforms.
 8. The effects of social media on education.
 9. The impacts of vocational education.
 10. The consequences of teacher-student relationships.

Causes and Effects in Ethics and Morality:

 1. The causes and effects of genetic cloning.
 2. The ethics of using animals for research.
 3. Capital punishment: causes and effects.
 4. Surveillance vs. privacy: causes and effects.
 5. Assisted suicide: causes and ethical consequences.
 6. The ethics of organ transplantation.
 7. Causes and effects of drone warfare.
 8. The implications of cultural relativism.
 9. The consequences of the death penalty.
 10. The effects of cyberbullying on mental health.

Causes and Effects in History and Memory:

 1. The effects of preserving historical sites.
 2. The consequences of revising historical symbols.
 3. The impact of history education on identity.
 4. Causes and effects of Holocaust denial.
 5. The effects of colonialism on indigenous cultures.
 6. The outcomes of acknowledging historical injustices.
 7. The effects of censorship on historical memory.
 8. Causes and effects of oral history preservation.
 9. The consequences of historical revisionism.
 10. The impact of propaganda on historical narratives.

Causes and Effects in Media and Communication:

 1. The impact of media violence on behavior.
 2. The consequences of streaming platforms.
 3. The influence of censorship on the media.
 4. The effects of gender portrayal in media.
 5. The consequences of celebrity culture.
 6. The outcomes of art and culture representation.
 7. The effects of advertising on body image.
 8. The consequences of media ownership.
 9. The impacts of social media algorithms.
 10. The effects of citizen journalism.

Causes and Effects in Social Issues:

 1. The consequences of income inequality.
 2. The impacts of affirmative action.
 3. The outcomes of gentrification.
 4. The consequences of single-parent households.
 5. The effects of long-distance relationships.
 6. The impacts of arranged marriages.
 7. The consequences of divorce on children.
 8. The effects of parenting styles.
 9. The causes and effects of ageism.
 10. The outcomes of LGBTQ+ rights activism.

Causes and Effects in Human Rights:

 1. The consequences of modern slavery and human trafficking.
 2. The effects of LGBTQ+ rights advocacy.
 3. The impacts of government surveillance on privacy rights.
 4. The causes and effects of refugee crises.
 5. The consequences of cultural relativism in human rights.
 6. The outcomes of business responsibility for labor practices.
 7. The effects of indigenous rights recognition.
 8. The consequences of gender-based violence.
 9. The impacts of religious freedom debates.
 10. The causes and effects of internet censorship.

Causes and Effects in Health and Wellness:

 1. The effects of genetic testing and personalized medicine.
 2. The impacts of social media on mental health.
 3. The outcomes of diet and nutrition on health.
 4. The consequences of pharmaceutical industry influence.
 5. The effects of alternative medicine practices.
 6. The impacts of organ transplantation.
 7. The consequences of advertising on body image.
 8. The effects of exercise on physical health.
 9. The consequences of mental health stigma.
 10. The effects of vaccination on public health.

Causes and Effects in Environment and Sustainability:

 1. The effects of climate change on natural disasters.
 2. The consequences of plastic pollution.
 3. The impacts of deforestation on biodiversity.
 4. The causes and effects of water scarcity.
 5. The consequences of animal agriculture.
 6. The effects of air pollution on health.
 7. The outcomes of urbanization on ecosystems.
 8. The impacts of overfishing on marine life.
 9. The effects of soil erosion on agriculture.
 10. The consequences of pollution on wildlife.

Causes and Effects in Economics and Business:

 1. The outcomes of automation on employment.
 2. The consequences of a cashless society.
 3. The impacts of income inequality on society.
 4. The effects of corporate influence on policies.
 5. The consequences of gig economy growth.
 6. The impacts of advertising on consumer behavior.
 7. The outcomes of globalization on local economies.
 8. The consequences of cryptocurrency adoption.
 9. The effects of CEO salary disparities.
 10. The impacts of government regulation on monopolies.

Causes and Effects in Arts and Media:

 1. The consequences of media violence on behavior.
 2. The effects of streaming platforms on traditional media.
 3. The impacts of censorship on artistic expression.
 4. The outcomes of gender portrayal in media.
 5. The effects of celebrity culture on society.
 6. The consequences of art’s role in social change.
 7. The impacts of government funding for the arts.
 8. The outcomes of cultural appropriation debates.
 9. The consequences of digital piracy on the media industry.
 10. The effects of media bias on public opinion.

Causes and Effects in Personal Development and Well-being:

 1. The impacts of emotional intelligence on relationships.
 2. The consequences of mindfulness on mental health.
 3. The effects of social comparison on self-esteem.
 4. The outcomes of pursuing hobbies for well-being.
 5. The consequences of physical health on mental well-being.
 6. The effects of positive psychology on happiness.
 7. The impacts of consumerism on satisfaction.
 8. The consequences of gratitude on well-being.
 9. The effects of work-life balance on happiness.
 10. The impacts of social support on mental health.

Causes and Effects in Global Issues:

 1. The outcomes of addressing the refugee crisis.
 2. The consequences of artificial intelligence on employment.
 3. The effects of international organizations on peace.
 4. The impacts of addressing global water scarcity.
 5. The consequences of military interventions.
 6. The effects of media on global conflict perception.
 7. The impacts of urbanization on rural areas.
 8. The consequences of international cooperation on disease control.
 9. The effects of diplomacy on resolving conflicts.
 10. The outcomes of addressing global poverty.

Causes and Effects in Legal and Justice Issues:

 1. The impacts of autonomous weapons on conflict.
 2. The consequences of criminal justice system effectiveness.
 3. The outcomes of restorative justice practices.
 4. The effects of surveillance on privacy rights.
 5. The consequences of mandatory minimum sentencing.
 6. The impacts of technology on law enforcement.
 7. The outcomes of the death penalty debate.
 8. The effects of cybercrime on digital security.
 9. The consequences of legalizing recreational drugs.
 10. The impacts of social media on courtroom decisions.

Causes and Effects in Philosophy and Ethics:

 1. The outcomes of free will vs. determinism debates.
 2. The consequences of whistleblowing on organizations.
 3. The effects of cultural relativism on morality.
 4. The impacts of empathy on ethical decisions.
 5. The consequences of moral implications in technology.
 6. The effects of cloning on ethical debates.
 7. The impacts of utilitarianism vs. deontology.
 8. The consequences of ethical considerations in genetic engineering.
 9. The effects of capital punishment on morality.
 10. The outcomes of ethical theories in decision-making.

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ thư viện 200 đề tài và 10 bài mẫu essay cause and effect xuất sắc nhất, mới nhất, kèm theo link tải miễn phí bên dưới mỗi mẫu để các bạn dễ tải về tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích thêm kiến thức bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn đạt thành tích cao!

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan