[TRỌN BỘ] 10+ Mẫu Bài Luận Tiếng Anh Về Sở Thích Chi Tiết Nhất

4/5 - (2 bình chọn)

Bạn đang cần tìm những mẫu bài luận Tiếng Anh về sở thích để làm nổi bật lên bài luận của mình. Và bố cục, cách viết hay những mẫu câu tiếng anh sao cho trôi chảy và mạch lạc. Dưới đây, Luận Văn Việt đã tổng hợp hơn 10 mẫu bài luận Tiếng Anh nói về sở thích với nhiều chủ đề khác nhau cho bạn đọc. Hãy cùng theo dõi nhé!

1. Mẫu bài luận tiếng Anh nói về sở thích du lịch

Tiếng anhTiếng việt
Traveling is one of my favorite hobbies. I love traveling with my parents and friends.

It helps me to get away from the daily rush of life. Besides, there are so many reasons to like traveling. Firstly, I like finding out where to eat and drink. For example, I am interested in French’s food that has hazelnut macarons. Colorful and delicately flavored macarons are one of the most famous and treasured French desserts I have ever known. Secondly, I will have a chance to meet new people when traveling. It is a great feeling when I realize that I have new friends across the globe. By interacting with them, I can come to know about their historical sites and new cultures.

In conclusion, I’m a big fan of traveling and I make plans to travel to as many places as I can whenever I have a chance.

Du lịch là một trong những sở thích yêu thích của tôi. Tôi thích đi du lịch với cha mẹ và bạn bè của tôi. Nó giúp tôi thoát khỏi sự vội vã hàng ngày của cuộc sống. 

Bên cạnh đó, có rất nhiều lý do để thích đi du lịch. Đầu tiên, tôi thích tìm ra nơi để ăn và uống. Ví dụ, tôi quan tâm đến món ăn Pháp có bánh hạnh nhân hạt dẻ. Những chiếc bánh macaron đầy màu sắc và hương vị tinh tế là một trong những món tráng miệng Pháp nổi tiếng và quý giá nhất mà tôi từng biết. Thứ hai, tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ những người mới khi đi du lịch. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi tôi nhận ra rằng tôi có những người bạn mới trên toàn cầu. Bằng cách tương tác với họ, tôi có thể biết về các di tích lịch sử và nền văn hóa mới của họ.

Tóm lại, tôi là một người rất thích đi du lịch và tôi lên kế hoạch đi du lịch đến nhiều nơi nhất có thể bất cứ khi nào tôi rảnh.

2. Mẫu bài luận tiếng anh về sở thích đọc sách

Tiếng anh

Tiếng việt

Reading adds lots of knowledge and ideas to our brain. When we read something new, we get new creative ideas that we might apply in real life. As a student, I really love reading and it is my favorite hobby. I am so happy with my hobby. I spend most of my free time in the library.

I am trying to build a library at home, that is why I am collecting books for that. Books are a good friend of ours. Despite reading books, I love reading magazines and newspapers. Recently I have read the book “Truyen Kieu”, a Novel by Nguyen Du. That has been one of my favorite books ever.

Đọc sách cung cấp nhiều kiến thức và ý tưởng cho bộ não chúng ta. Khi đọc một điều gì mới mẻ, chúng ta sẽ nhận được nhiều ý tưởng mới có thể ứng dụng vào đời sống. Là một học sinh, tôi rất thích đọc sách và đây cũng là sở thích yêu thích của tôi. Tôi rất hạnh phúc với sở thích của mình. Tôi đã dùng hầu hết thời gian rảnh của mình trong thư viện.

Tôi đang cố xây một thư viện ngay trong ngôi nhà mình, vì thế nên tôi thu thập sách cho việc đó. Sách là người bạn tốt của chúng ta. Không chỉ thích đọc sách, tôi còn thích đọc tạp chí và báo. Gần đây, tôi có đọc “Truyện Kiều” của tác giả Nguyễn Du. Đây chính là một trong những quyển sách mà tôi rất thích.

3. Mẫu bài luận tiếng anh nói về sở thích đá bóng

Tiếng anh

Tiếng việt

My favorite hobby is playing football. I play football when I am free. 

I started to play football when I was eight. I was very interested in it at that time because it could make me healthy and gave me more friends. At the first time, my football coach taught me how to play football with some basic guides. I felt excited and I like my hobby so much.

It is also good for my health because it can exercise my body. I play football for two hours every Saturday and fifteen minutes on Sundays. I play football with my classmates at school and my dad after school hours. 

I hope I can be good at playing football and have a competition for my school in the future.

Sở thích yêu thích của tôi là chơi đá bóng. Tôi chơi đá bóng mỗi khi có thời gian rảnh.

Tôi bắt đầu chơi đá bóng khi lên 8. Lúc đó, tôi vô cùng hứng thú với đá bóng, vì nó có thể giúp sức khỏe tốt hơn và mang đến nhiều người bạn hơn. Lúc đầu, huấn luyện viên bóng đá đã dạy tôi cách chơi bóng cùng với những hướng dẫn cơ bản. Tôi vô cùng háo hức và cực thích sở thích này của mình. 

Bóng đá cũng giúp sức khỏe tôi tốt lên vì nó có thể rèn luyện cơ thể tôi. Tôi chơi bóng hai tiếng vào mỗi thứ bảy và mười lăm phút vào chủ nhật. Tôi chơi bóng đá với các bạn cùng lớp ở trường và bố tôi sau giờ học.

Tôi hy vọng tôi có thể chơi bóng giỏi và có một cuộc thi cho trường của tôi trong tương lai.

4. Mẫu bài luận tiếng Anh nói về sở thích nghe nhạc

Tiếng anh

Tiếng việt

The hobby I like most is listening to music. I started listening to many kinds of music when I was a little girl.

I like many kinds of music, especially the US – UK songs. Thus, I studied English to understand the meaning of the songs I have heard. At first, I listened to country music. They were quite slow and it was quite easy to hear and understand them. Now, I can understand most of all the US – UK songs I have heard. That’s so great!

I usually spend my leisure time listening to the best songs of the decade. I like listening to music because my soul is relaxed and it can drag my mood up.

Music would be my lifelong friend. I would never stop listening to music.

Sở thích mà tôi thích nhất đó là nghe nhạc. Tôi bắt đầu nghe rất nhiều thể loại nhạc khi còn nhỏ.

Nhiều thể loại nhạc tôi rất thích, đặc biệt là nhạc US-UK. Vì vậy, tôi đã học tiếng Anh để hiểu ý nghĩa của những bài hát mà tôi đã nghe. Lúc đầu, tôi nghe nhạc đồng quê. Chúng khá chậm và khá dễ nghe và hiểu chúng. Bây giờ, tôi có thể hiểu hầu hết các bài hát US – UK mà tôi đã nghe. Điều đó thật tuyệt!

Tôi thường dành thời gian rảnh của mình để nghe những bài hát hay nhất. Tôi thích nghe nhạc vì tâm hồn tôi thư thái khi tôi nghe.

Âm nhạc sẽ là người bạn suốt đời của tôi. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghe nhạc.

5. Mẫu bài luận tiếng Anh viết về sở thích vẽ tranh

Tiếng anh

Tiếng việt

My favorite hobby is drawing and coloring.

I really love drawing houses, flowers, mountains, plants, birds and nature drawings. I have good sketches, color pencils, crayons, and paint boxes.  I paint the pictures in beautiful colors. I will try to paint it with different color combinations. My mother pins the drawing on board in the living room for everybody to see. She appreciates and encourages me.

I really love this hobby because it makes my mind and body relaxed. It also improves my drawing skills.

Sở thích yêu thích của mình là vẽ tranh và tô màu.

Tôi rất thích vẽ nhà, hoa, núi, cây cối, chim và thiên nhiên. Tôi có những bản phác thảo đẹp, bút chì màu, bút màu và hộp sơn. Tôi vẽ những bức tranh bằng màu sắc đẹp. Tôi sẽ cố gắng vẽ nó với sự kết hợp màu sắc khác nhau. Mẹ tôi ghim bức vẽ lên bảng trong phòng khách cho mọi người xem. Cô ấy đánh giá cao và khuyến khích tôi phát triển.

Tôi rất thích vẽ vì chúng giúp đầu óc và cơ thể tôi thư giãn. Vẽ cũng giúp nâng cao kỹ năng vẽ của mình

6. Mẫu bài luận tiếng Anh nói về sở thích sưu tập tem

Tiếng anh

Tiếng việt

Collecting stamps is an interesting hobby which means to me in my leisure time.

I have a great pleasure in stamp collecting. I spend my free time collecting all kinds of stamps. I collect stamps from different countries in many ways such as postal envelopes. Or exchanging stamps with my friends and increasing my collection. Now I have an album with a variety of stamps. I go with my father to different book stalls across the city to look for uncommon stamps. 

Stamp collecting is an interesting hobby and is very popular among many people. I love showing the new stamps to my parents.

Sưu tập tem là một sở thích thú vị có ý nghĩa đối với tôi trong thời gian rảnh rỗi.

Tôi có một niềm vui lớn trong việc sưu tập tem. Tôi dành thời gian rảnh của mình để sưu tập tất cả các loại tem. Tôi thu thập tem từ các quốc gia khác nhau bằng nhiều cách chẳng hạn như phong bì thư. Hoặc trao đổi tem với bạn bè của tôi và tăng bộ sưu tập của tôi. Bây giờ tôi có một album với nhiều loại tem. Tôi cùng cha đến các quầy sách khác nhau trong thành phố để tìm những con tem hiếm.

Sưu tập tem là một sở thích thú vị và được rất nhiều người yêu thích. Tôi thích khoe những con tem mới với bố mẹ tôi.

7. Mẫu bài luận tiếng Anh về sở thích nấu ăn

Tiếng anh

Tiếng việt

One of my favorite hobbies is cooking.

I love to cook because the meals are healthy, less fattening and nutritious for my body. I like to cook chicken biryani noodles and vegetables, pasta with tomato sauce. Cooking to me is also a special hobby. I encourage people to make healthy cooking a part of their everyday lifestyle.

From what I know, there are so many people who love eating fast foods or eating at the wrong time. They will harm your body and health. It’s no wonder people are extremely obese and they should take proper care of themselves. Those kinds of people just do not want to listen to their physicians. That is why people have health problems such as heart attacks, which could lead to possible death.

I will keep this hobby because I want to make various healthy meals for my family. Besides that I also want to become a chef in the future.

Một trong những sở thích yêu thích của tôi là nấu ăn.

Tôi thích nấu ăn vì những bữa ăn lành mạnh, ít béo và bổ dưỡng cho cơ thể. Tôi thích nấu mì biryani gà và rau, mì ống sốt cà chua. Nấu ăn với tôi cũng là một sở thích đặc biệt. Tôi khuyến khích mọi người biến việc nấu ăn lành mạnh trở thành một phần trong lối sống hàng ngày của họ. 

Theo những gì tôi biết, có rất nhiều người thích ăn đồ ăn nhanh hoặc ăn không đúng giờ. Chúng sẽ gây hại cho cơ thể và sức khỏe của bạn. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người cực kỳ béo phì và họ nên chăm sóc bản thân đúng cách. Những loại người đó chỉ không muốn lắng nghe bác sĩ của họ. Đó là lý do tại sao mọi người gặp các vấn đề về sức khỏe như đau tim, có thể dẫn đến tử vong.

Tôi sẽ giữ sở thích này vì tôi muốn tạo ra nhiều bữa ăn lành mạnh cho gia đình mình. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn trở thành một đầu bếp trong tương lai.

8. Mẫu bài luận tiếng Anh nói về sở thích xem TV

Tiếng anh

Tiếng việt

I love watching TV in my free time very much. Watching Television is my indoor hobby however it never interferes with my study. 

I always prefer to finish my school homework and learn well then I can have time to watch TV. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me with good knowledge in many other areas. I generally discover channels and see news including animal planet channels. I also watch cartoons which can bring various creative and new ideas to make arts for my art subject in school.

My parents also support my hobby and they are very proud of me. When they listen to a lot of the latest news via me in my own voice.

Tôi thích xem TV trong thời gian rảnh rất nhiều. Xem tivi là sở thích trong nhà của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi.

Tôi thích hoàn thành bài tập về nhà ở trường hơn sau đó tôi có thể có thời gian để xem TV. Tôi luôn nghĩ rằng xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức bổ ích trong nhiều lĩnh vực khác. Tôi thường khám phá các kênh và xem tin tức bao gồm các kênh về hành tinh động vật. Tôi cũng xem phim hoạt hình có thể mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo và mới mẻ để làm nghệ thuật cho môn học mỹ thuật của tôi ở trường.

Bố mẹ tôi cũng ủng hộ sở thích của tôi và họ rất tự hào về tôi. Khi họ nghe rất nhiều tin tức mới nhất qua tôi bằng chính giọng nói của tôi.

9. Mẫu bài luận văn tiếng Anh viết về sở thích bơi lội

Tiếng anhTiếng việt
Each person has their own type of hobby. Whenever we do our favorite hobby activities, we feel relaxed and fun-filled. My favorite hobby is Swimming.

There is a swimming pool near my house. My father is a member of that pool. He goes there to swim during weekends. I also learned how to swim during my summer holidays. At first, I was afraid to learn swimming but I love to play in the water. This made me listen to the Swimming Master and learn rules. He taught me how to control my body parts correctly. I did regular practice every weekend. 

By learning these swimming techniques, Swimming became my favorite hobby. I am so fond of swimming. So, I used to compete with my friends. I also swim with the elders in order to learn skills from thêm. 

This is said to be the best exercise for the body and lungs mainly. So I continued to do so during my holidays every day. It gives me energy, relaxation, and a free mind.

Mỗi người có một loại sở thích riêng. Bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện các hoạt động sở thích yêu thích của mình, chúng tôi cảm thấy thoải mái và tràn đầy niềm vui. Sở thích yêu thích của tôi là Bơi lội.

Có một bể bơi gần nhà tôi. Cha tôi là một thành viên của nhóm đó. Ông ấy đến đó để bơi vào cuối tuần. Tôi cũng đã học bơi trong kỳ nghỉ hè của mình. Lúc đầu, tôi hơi sợ nhưng mà tôi thích chơi dưới nước. 

Điều này khiến tôi lắng nghe các Bậc thầy bơi lội và học các quy luật. Anh ấy dạy tôi cách kiểm soát các bộ phận cơ thể của mình một cách chính xác. Tôi đã luyện tập thường xuyên vào mỗi cuối tuần.

Bằng cách học những kỹ thuật bơi lội này, Bơi lội đã trở thành sở thích yêu thích của tôi. Tôi rất thích bơi lội. Vì vậy, tôi đã từng cạnh tranh với bạn bè của mình. Tôi cũng bơi với những người lớn tuổi hơn để học các kỹ năng từ thêm. 

Đây được cho là bài tập tốt nhất cho cơ thể và phổi là chủ yếu. Vì vậy, tôi tiếp tục làm như vậy trong những ngày nghỉ của tôi mỗi ngày. Nó mang lại cho tôi năng lượng, thư giãn và đầu óc tự do.

10. Mẫu bài luận tiếng Anh viết về sở thích mua sắm

Tiếng anhTiếng việt
As a girl, my favorite hobby is shopping. I will go shopping when I’m sad or happy. Shopping has a special charm. It makes me feel extremely comfortable and relaxed.

Someday I think I will stop shopping, but I will die from feeling bored. I often go shopping with my friends or my colleagues. We will browse the shops to choose the needed items. I love the feeling of wandering around in the malls and seeing beautiful clothes or items.

I usually buy clothes, shoes and makeup. However, sometimes I go shopping to buy back everyday items such as food or personal items. I will try to make the money to satisfy my hobby of shopping.

Là một cô gái, sở thích yêu thích của tôi là mua sắm. Tôi sẽ đi mua sắm khi tôi buồn hay vui. Mua sắm có một sức hấp dẫn đặc biệt. Nó khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và thư giãn.

Một ngày nào đó tôi nghĩ mình sẽ ngừng mua sắm, nhưng tôi sẽ chết vì cảm giác buồn chán. Tôi thường đi mua sắm với bạn bè hoặc đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi sẽ đi đến các cửa hàng để chọn các mặt hàng cần thiết. Tôi thích cảm giác lang thang trong các trung tâm thương mại và nhìn thấy những bộ quần áo hay món đồ đẹp.

Tôi thường mua quần áo, giày dép và đồ trang điểm. Tuy nhiên, đôi khi tôi đi mua sắm để mua lại những vật dụng hàng ngày như thực phẩm hoặc vật dụng cá nhân. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để thỏa mãn sở thích mua sắm của mình.

11. Mẫu bài luận tiếng Anh về sở thích lướt Internet

Tiếng anhTiếng việt
Surfing the internet is one of my favorite hobbies. I find information whenever I surf the internet. It helps me know more about this world and know what happens to my surroundings.

It also increases my social skills which is a need nowadays. It increases through social media like Facebook, Twitter, and so on. Besides that, we can know everything such as what happens to the world, to our country, recent fashion, celebrities’ lives, and other news that can enhance our knowledge.

The Internet makes our life more convenient. Besides, going to the movie theater, we can stay at home and download some movies while relaxing at home. I consider that the internet is the biggest invention in the world.

To sum up, the internet not only changes people’s internet but also turns the world into a speed generation. The Internet saves us a lot of time, we can have enough time to do other things. The internet is a marvelous creation in this generation.

Lướt internet là một trong những sở thích yêu thích của tôi. Tôi tìm thông tin bất cứ khi nào tôi lướt internet. Nó giúp tôi biết nhiều hơn về thế giới này và biết những gì xảy ra với môi trường xung quanh tôi.

Nó cũng làm tăng các kỹ năng xã hội của tôi, một nhu cầu ngày nay. Nó tăng lên thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, v.v. Bên cạnh đó, chúng ta có thể biết mọi thứ chẳng hạn như những gì xảy ra với thế giới, đất nước của chúng ta, thời trang gần đây, cuộc sống của những người nổi tiếng và những tin tức khác có thể nâng cao kiến thức của chúng ta.

Internet làm cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, đến rạp chiếu phim, chúng ta có thể ở nhà và tải xuống một số bộ phim trong khi thư giãn tại nhà. Tôi cho rằng internet là phát minh lớn nhất trên thế giới.

Tóm lại, internet không chỉ thay đổi internet của mọi người mà còn biến thế giới thành một thế hệ tốc độ. Internet giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, chúng ta có thể có đủ thời gian để làm những việc khác. Internet là một sáng tạo kỳ diệu trong thế hệ này.

12. Bật mí bố cục bài luận tiếng anh về sở thích đạt điểm cao

Để có thể hỗ trợ bạn hoàn thành bài luận Tiếng Anh nói về sở thích một cách hoàn hảo nhất. Với cách sử dụng và áp dụng những mẫu câu vào bố cục bài luận tiếng Anh phù hợp.

Bật mí bố cục bài luận tiếng anh về sở thích đạt điểm cao

Bố cục cơ bản sẽ gồm có 3 phần, cụ thể là:

Mở bài: Giới thiệu đôi nét về sở thích của bản thân cho bài luận tiếng Anh nói về sở thích.

  • Sở thích của bạn là gì? (playing football, listening to music, reading books, cooking,…)
  • Thời gian mà bạn thực hiện sở thích của mình. (everyday, once a week, weekend, in your free time,…)

Thân bài: Bài luận tiếng Anh nói về sở thích, nên viết chi tiết về sở thích cá nhân của mình.

  • Khi nào bạn bắt đầu yêu thích sở thích đó? (when I was a child,… ; recently,… 😉
  • Cảm xúc của bạn như thế nào về sở thích đó? 
  • Lý do mà bạn lại thích nó? (Nêu tác dụng mà sở thích mang đến cho người dùng)
  • Bạn sẽ kéo dài và yêu thích sở thích này trong thời gian bao lâu?

Kết bài: 

  • Kết luận và nêu cảm nghĩ của bạn trong bài luận nói về sở thích cá nhân của bạn.
  • I like …, because it helps me … I will maintain this hobby to get better every day.

13. 30+ mẫu câu phổ biến trong bài tiếng anh về sở thích

30+ mẫu câu phổ biến trong bài tiếng anh về sở thích

Dưới đây là những mẫu câu nên có trong bài luận Tiếng Anh nói về sở thích vô cùng phổ biến mà bạn có thể sử dụng.

13.1. Câu khẳng định

Một số ví dụ về mẫu câu tiếng anh có thể sử dụng trong bài luận Tiếng Anh nói về sở thích:

My favorite food of all time is Banh Mi.Món ăn yêu thích nhất của mình là Bánh Mì.
When I get the time, I relax by playing badminton.Mình thư giãn bằng cách chơi cầu lông.
I’m interested in hiking.Mình quan tâm đến đi bộ đường dài.
I love the theater/ clubbing/ cinema/ going out.Tôi yêu thích việc đi nhà hát/ tới các câu lạc bộ/ rạp chiếu phim/ ra ngoài chơi.
Fishkeeping is one of my joys.Nuôi cá là một trong những niềm đam mê của mình.
I have a passion for taking photos.Mình có niềm đam mê với chụp ảnh.
I have been playing table football for many years.Mình đã chơi bóng đá trong nhiều năm.
I sometimes play board games with my friends on weekends.Thỉnh thoảng mình chơi board game với bạn bè vào cuối tuần.
I enjoy being physically active and I spend a lot of my leisure time playing sports.Mình thích vận động và dành nhiều thời gian rảnh để chơi thể thao.
I like watching movies, especially action and horror movies.Mình thích xem phim, đặc biệt là phim hành động và phim kinh dị.

13.2. Câu phủ định

I’m not interested in watching movies.Tôi không có hứng thú trong việc xem phim.
I hate shopping, especially some expensive stuff.Tôi ghét mua sắm, đặc biệt là những món đồ đắt tiền.
I don’t like pubs/noisy bars/nightclubsTôi không thích các quán bar ồn ào/câu lạc bộ đêm.
I can’t stand tennis, it’s hard to play. Tôi không thích môn tennis, nó rất khó chơi.
I’m not a fan of reading novels.Tôi không phải là một fan của truyện tiểu thuyết.
Swimming isn’t my cup of tea.Môn bơi không phải là sở thích của tôi.
I’m not keen on shopping and reading magazines.Tôi không có hứng thú với việc mua sắm và đọc các quyển tạp chí.
I don’t have good taste in playing piano.Tôi không có năng khiếu chơi đàn piano.

13.3. Câu hỏi

What is your hobby?Sở thích của bạn là gì?
When did you start playing piano?Bạn thích chúng từ lúc nào?
How do you enjoy it?/ What do you think about it?/ How do you feel about it?/ How do you like it?Bạn cảm thấy thế nào về sở thích đó của bạn?
What are your favorite leisure activities?Hoạt động giải trí nào bạn thích nhất?
Why do you like/enjoy cycling?Lý do mà bạn thích đạp xe đạp là gì?
How often do you play football?Bạn chơi đá bóng với tần suất như thế nào?
What sort of music do you listen to?Thể loại nhạc mà bạn hay nghe là gì?
What do you get up to in your free time?Thời gian rảnh bạn thường làm gì?
How long do you think you will continue with your hobby?Bạn nghĩ sở thích này sẽ kéo dài trong bao lâu?

Như vậy, với hơn 10 mẫu luận văn tiếng Anh về sở thích mà Luận Văn Việt chia sẻ. Hy vọng các bạn có thể tham khảo và sử dụng cho bài luận của mình một cách hiệu quả nhất.

Bạn đọc có thể tham khảo những kiến thức thú vị khác tại website của Luận Văn Việt, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0915 686 999, email luanvanviet.group@gmail.com để được tư vấn dịch vụ một cách nhanh chóng. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

 

0/5 (0 Reviews)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan