Chia sẻ những bài essay mẫu hay và tiêu biểu đạt điểm cao

Bài essay mẫu là tài liệu tham khảo hữu ích được các bạn sinh viên đã, đang và sẽ đi du học rất quan tâm. Bởi ở các nước phương tây thì đây là bài kiểm tra định kỳ, đánh giá năng lực của tất cả các bạn sinh viên. Bài viết dưới đây Luận Văn Việt sẽ cung cấp cho các bạn cấu trúc làm bài essay và bài essay mẫu để bạn tham khảo và có thể vận dụng vào bài essay của mình.

hinh-anh-bai-essay-mau-1

1. Những lưu ý khi viết bài essay 

Giới thiệu

Bạn cần nêu được:

  • Tính cấp thiết của đề tài: Nêu lên bối cảnh và lý do chọn đề tài.
  • Tóm tắt essay: Trình bày các luận điểm chính của bài tiểu luận

Nội dung chính

Bạn cần lựa chọn thứ tự hợp lý nhất của các đoạn văn của bạn, có thể là theo trình tự thời gian hoặc nhân quả, sao cho đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu.

Bắt đầu mỗi đoạn bằng luận cứ để ngay cả khi người đọc chỉ lướt qua, hoặc có thể chỉ đọc các câu đầu của mỗi đoạn, vẫn có thể hiểu được nội dung chính của đoạn đó.

Câu chủ đề nên được trình bày một cách rõ ràng, chi tiết và có bằng chứng. Câu mở đầu càng chất lượng, bài của bạn sẽ càng nhận được sự đánh giá cao về độ chuyên nghiệp cũng như khoa học.

Kết luận 

  • Khẳng định lại luận điểm của bạn một lần nữa – như bạn đã làm trong phần giới thiệu nhưng dùng từ ngữ khác nhau
  • Nêu ý nghĩa của đề tài nghiên cứu với thực tế đời sống và ngành nghiên cứu.

Hiện tại, Luận Văn Việt đang cung cấp dịch vụ THUÊ VIẾT LUẬN VĂN TIẾNG ANH. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm bài essay hãy liên hệ với Luận Văn Việt qua số điện thoại 0915 686 999 hoặc qua email luanvanviet.group@gmail.com để được hỗ trợ.

hinh-anh-bai-essay-mau-2

2. Tham khảo bài essay mẫu đạt điểm cao

Dưới đây, Luận Văn Việt sẽ cung cấp cho bạn bài essay mẫu của năm nay để bạn tham khảo và quyết định hướng làm bài cho mình.

Chủ đề: Tiểu luận về giáo dục trẻ em và học sinh

Education is an important tool which is very useful in everybody’s life. Education is what differentiates us from other living beings on earth. It makes man the smartest creature on earth. 

It empowers humans and gets them ready to face the challenges of life efficiently. With that being said, education still remains a luxury and not a necessity in our country. Educational awareness needs to be spread throughout the country to make education accessible.

But, this remains incomplete without first analyzing the importance of education. Only when people realize what significance it holds, can they consider it a necessity for a good life. In this essay on Education, we will see the importance of education and how it is a doorway to success.

Giáo dục là một công cụ quan trọng rất hữu ích trong cuộc sống của mỗi người. Giáo dục là điều phân biệt chúng ta với những sinh vật khác trên trái đất. Giáo dục làm cho con người trở thành sinh vật thông minh nhất trên trái đất. Nó trao quyền cho con người và giúp loài người sẵn sàng đối mặt với những thách thức của cuộc sống một cách hiệu quả. 

Nhận thức về giáo dục cần được phổ biến trong toàn quốc để làm cho giáo dục có thể tiếp cận được. Nhưng, điều này sẽ trở nên khó khăn nếu không phân tích trước tầm quan trọng của giáo dục. 

Chỉ khi người dân nhận ra ý nghĩa của nó, họ mới có thể coi đó là điều cần thiết cho một cuộc sống tốt đẹp. 

Education is the most significant tool in eliminating poverty and unemployment. Moreover, it enhances the commercial scenario and benefits the country overall. So, the higher the level of education in a country, the better the chances of development are.

In addition, this education also benefits an individual in various ways. It helps a person take a better and informed decision with the use of their knowledge. This increases the success rate of a person in life.

Giáo dục là công cụ quan trọng nhất trong việc xóa bỏ đói nghèo và thất nghiệp. Hơn nữa, nó nâng cao viễn cảnh thương mại và mang lại lợi ích chung cho đất nước. Vì vậy, ở một quốc gia có trình độ học vấn càng cao thì cơ hội phát triển càng tốt. 

Ngoài ra, giáo dục cũng mang lại lợi ích cho một cá nhân theo nhiều cách khác nhau. Nó giúp một người đưa ra quyết định sáng suốt và tốt hơn với việc sử dụng kiến ​​thức của họ. Điều này làm tăng tỷ lệ thành công của một người trong cuộc sống.

Subsequently, education is also responsible for providing an enhanced lifestyle. It gives you career opportunities that can increase your quality of life.

Similarly, education also helps in making a person independent. When one is educated enough, they won’t have to depend on anyone else for their livelihood. They will be self-sufficient to earn for themselves and lead a good life.

Above all, education also enhances the self-confidence of a person and makes them certain of things in life. When we talk from the countries viewpoint, even then education plays a significant role. Educated people vote for the better candidate of the country. This ensures the development and growth of a nation.

Tiếp theo, giáo dục cũng giúp nâng cao cuộc sống. Nó mang lại cho bạn những cơ hội nghề nghiệp có thể làm tăng chất lượng cuộc sống của bạn. Tương tự, giáo dục cũng giúp làm cho một người tự lập. 

Khi một người được giáo dục đầy đủ, họ sẽ không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác để kiếm sống. Họ sẽ tự túc kiếm tiền cho bản thân và có một cuộc sống tốt đẹp.

Trên hết, giáo dục cũng nâng cao sự tự tin của một người và giúp họ chắc chắn về những điều trong cuộc sống. Khi chúng ta nói từ quan điểm của các quốc gia, ngay cả khi đó giáo dục cũng đóng một vai trò quan trọng. Những người được giáo dục bình chọn cho ứng cử viên tốt hơn của đất nước. 

Điều này đảm bảo cho sự phát triển và lớn mạnh của một quốc gia.

To say that education is your doorway to success would be an understatement. It serves as the key which will unlock numerous doors that will lead to success. This will, in turn, help you build a better life for yourself.

An educated person has a lot of job opportunities waiting for them on the other side of the door. They can choose from a variety of options and not be obligated to do something they dislike. Most importantly, education impacts our perception positively. It helps us choose the right path and look at things from various viewpoints rather than just one.

Nói rằng giáo dục là cánh cửa dẫn đến thành công của bạn sẽ là nói quá. Nó đóng vai trò là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa dẫn đến thành công. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình. 

Một người có học thức có rất nhiều cơ hội việc làm đang chờ họ ở bên kia cánh cửa. Họ có thể chọn từ nhiều phương án khác nhau và không bắt buộc phải làm điều gì đó mà họ không thích. 

Quan trọng nhất, giáo dục tác động tích cực đến nhận thức của chúng ta. Nó giúp chúng ta chọn con đường đúng đắn và nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ khác nhau thay vì chỉ một.

Với trình độ học vấn, bạn có thể nâng cao năng suất và hoàn thành công việc tốt hơn so với một người không có học thức. Tuy nhiên, người ta phải luôn đảm bảo rằng chỉ giáo dục không đảm bảo thành công. 

Đó là một cánh cửa dẫn đến thành công, đòi hỏi sự chăm chỉ, cống hiến và hơn thế nữa sau đó bạn có thể mở nó thành công. Tất cả những điều này kết hợp với nhau sẽ giúp bạn thành công trong cuộc sống. 

Tóm lại, giáo dục khiến bạn trở thành một người tốt hơn và dạy cho bạn nhiều kỹ năng khác nhau. Nó nâng cao trí tuệ của bạn và khả năng đưa ra quyết định hợp lý. Nó tăng cường sự phát triển cá nhân của một người.

Giáo dục cũng cải thiện sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Trên hết, nó hỗ trợ xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho các công dân của một đất nước. Nó giúp phá tan bóng tối của sự ngu dốt và mang lại ánh sáng cho thế giới.

Trên đây là những điều mà bạn cần chú ý khi làm bài essay và các bài essay mẫu được đánh giá rất cao và mới nhất để bạn tham khảo và có thể áp dụng vào bài essay của mình.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về bài essay mẫu hoặc khó khăn trong quá trình làm bài essay hãy liên hệ với Luận Văn Việt qua số điện thoại 0915 686 999 hoặc qua email luanvanviet.group@gmail.com để được hỗ trợ.

Nguồn: Luanvanviet.com

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

0915686999
Zalo: 0915 686 999